Ett bolag som har som affärsidé att köpa aktier kallas för investmentbolag. När man köper aktier köper man andelar i företag. På så vis kan de tjäna pengar på andras företag. Det vill säga om det går bra för dessa företagen. Det finns såklart alltid en risk att gå in som delägare i ett annat företag om man inte själv har makten i det bolaget. Det finns därför olika sätt på vilka ett investmentbolag jobbar. En del jobbar med långsiktiga investeringar, det vill säga de köper aktier i ett bolag som de tror att det kommer gå väldigt bra för i framtiden.

Det är främst företag som är stabila och som har en mer eller mindre säker återbetalning om x antal år som investmentbolag är intresserade av. Sedan finns det situationer där de köper andelar i företag för att få inflytande i viktiga beslut. När det kommer till hur man ska fördela vinst och liknande brukar man avgöra det i ett så kallat styrelsemöte.

Substansvärde, substansrabatt och substanspremie

Ett investmentbolags substansvärde indikerar för dig som investerare hur mycket en aktie i bolaget är värt. Skulle det vara så att substansvärdet skiljer sig mot bolagets aktiekurs så handlas bolagets aktie till substansrabatt eller substanspremie. Här nedanför/bredvid har vi tillsammans med Investmentbolag.net skapat ett spreadsheet där du som investerare får tillgång till de svenska investmentbolagens substansvärden. Klicka på bolagen för att läsa mer på respektive bolagssida hos Avanza. 

Hur investerar ett investmentbolag?

Ett investmentbolag köper alltså aktier i andra bolag. Ett investmentbolag placerar sina investeringar i olika oftast för att sprida risken. Man kan likna detta vid det gamla talesättet att man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Sedan finns det några sätt som ett investmentbolag tjänar pengar på. Det kan antingen vara när de säljer andelarna i företagen som de har aktier i till ett högre pris än vad de köpte dem för. De gör då en vinst på den investeringen.

Sedan finns det en stående investering som ger utdelning, och det är nämligen när företagen betalar ut vinst till sina aktieägare. Man kallar det för den årliga utdelningen och det är styrelsen som bestämmer hur stor del av vinsten som ska gå till ägarna. Om man har många andelar i företaget så kan den här summan bli väldigt stor. Sedan finns det såklart situationer när det inte går så bra för företag och när de då måste återinvestera vinsten i företaget istället för att ge utdelning till sina ägare. Det blir då dessvärre ingen utdelning till ägarna. Men det kan fortfarande vara en långsiktigt bra investering. Investmentbanker jobbar sällan med mål att tjäna pengar på endast utdelningarna.

Investmentbolag ska skapa aktieägarevärde

När man har ett investmentbolag finns det många saker som man måste tänka på, men det absolut viktigaste är att skapa mer pengar av pengar. När man investerar så placerar man pengar med målet att de ska generera mer pengar och det är väldigt många faktorer som man måste ha i åtanke när man gör detta. Investmentbolag substansvärde är både de tillgångar de har i form av aktier, men man ska inte glömma att kompetens är viktigt i sådana här bolag. Man behöver finansiella analytiker som är riktigt bra på att göra analyser för företag, investeringar och så vidare. Man kan inte säga att den ena är bättre än den andra eftersom mycket har med tur och skicklighet att göra.

Vilka jobbar på bolagen?

Men vilka är det egentligen som jobbar på ett investmentbolag? Det finns faktiskt många olika professioner och alla är lika mycket värda. En ekonom klarar sig inte lika bra som när den har en jurist vid sin sida och vice versa. Det handlar om samarbete, precis som i vilket bolag eller organisation som helst. Man ska aldrig tänka sig att ett investmentbolag kan nöja sig med endast en person. I så fall är det ett bolag som jobbar med väldigt små volymer och då är det diskuterat om man får kalla sig ett investmentbolag eller inte. Det finns såklart dem som ändå gör det, men då talar vi om en liten skala. Det är dessutom svårt att kunna ha 100% koll på allting som rör ett investmentbolag om man bara är en eller få personer i bolaget.

Investmentbolag måste följa lagar och regler

Man säger att investmentbolag är en skatterättslig konstruktion. Med detta menar man att bolagsformen har rätt att placera kapital och förvalta aktier som verksamhet. Att registrera ett investmentbolag fungerar på samma sätt som andra bolag och det är viktigt att man sköter sin bokföring och redovisning av skatt på rätt sätt. Om man inte gör det kan man få betala ganska saftiga böter, vilket inte är positivt för något företag någonsin. Man ska alltid tänka på avkastningen på investeringen, det vill säga hur mycket pengar den kommer generera i framtiden.

Det finns många olika faktorer som man ska tänka på. Tid är en vanlig faktor som man kan börja att titta på. Pengarna som man investerar måste man kunna avvara för en längre tid framöver. På så vis binds kapitalet i bolaget som man köper aktier i. Om det är så att man endast vill köpa aktier i ett bolag så kan man lika gärna köpa andelar i en fond och låta någon annan sköta själva placeringarna. Men om man däremot är ute efter inflytande så är det bättre att starta ett investmentbolag. På så vis kan man skilja mellan aktivt eller passivt placerande av sitt kapital.

Fördelar med att investera i investmentbolag

Det som kan vara fördelen med att placera sina pengar i ett annat bolag skulle till exempel kunna vara att man slipper förvalta pengarna själv därefter. Man är bara med om att rösta på bolagstämmorna. Ibland får man inte ens rätt till att göra det. Men en stor anledning till att investmentbolagen vill köpa andelar i andra företag är såklart för att de ska kunna få inflytande i deras verksamhet. Annars blir det lite mer riskfyllt för dem. Och det är såklart något som man vill minimera så mycket som möjligt, riskerna alltså. Man vill placera pengar och känna sig trygg med att den investeringen kommer betala tillbaka sig själv inom ett antal år och därefter ska generera en vinst.

Du kan tänka som så att om man inte själv behöver pengarna just nu men skulle vilja att de är värda mer i framtiden så skulle man kunna investera sitt kapital. Det finns tusentals, ja kanske till och med miljontals projekt, som man kan investera i. Det är alltifrån nystartade bolag till börsnoterade sådana som man kan köpa andelar i. En del av dem innebär högre risk än andra. När det kommer till att investera stora summor så brukar man hellre välja det säkra framför det osäkra. På så vis minskar man riskerna med investeringen. Läs mer om hur du kan investera pengar!

Nackdelar med att investera i investmentbolag

Om man som privat aktieägare vill köpa aktier i ett investmentbolag så brukar det också gå. En förutsättning är att detta bolaget som man vill investera i är registrerat på börsen. En börsnotering gör bolag när de söker externt kapital. Så det kan tänkas bli lite klurigt när man köper andelar i ett bolag som ska köpa andelar i ett annat bolag. Men för dig som köper aktier i ett investmentbolag är det inga konstigheter egentligen. Se till att du skaffar dig en bra aktiemäklare, som till exempel Avanza, så att du enkelt kan köpa och sälja direkt i mobilen eller på datorn.

Stora välkända investmentbolag

Investor och Industrivärden är två svenska investmentbolag som hjälpt till att styra flera olika storbolag. Genom att köpa aktier så får de därmed inflytande på bolagsstämman och de placerar ofta sitt eget folk i styrelsen. Dessa är kända för att ha både hjälpt och kanske man ska säga stjälpt ett och annat företag. Det finns framgångssagor som berättar om de bra affärerna medan det även finns de historierna som berättar om affärer som gått mindre bra. Man ska alltid läsa på om investmentbolag innan man köper aktier i dessa. Det kan vara så att de precis gjort ett köp som förutspås ska bli riktigt bra, och då kanske aktierna stiger. Eller så kan det vara helt tvärtom och då sjunker aktiernas värde.

Du ska alltid vara försiktig och göra en ordentlig analys innan man investerar i något. Om det inte är så att du har pengar som man kan tänka sig att förlora i vilket fall som helst. Då gör det ju ingenting om man investerar i ett bolag som sedan går i konkurs. Det är väldigt ovanligt dock att någon tänker så. Om man har den uppfattningen så kanske man ska göra något annat för sina pengar än att köpa andelar i företag, det vill säga så kallade aktier.

Hur ser bolagets visioner och målsättningar ut?

Själva innebörden av ett investmentbolag kan bero på vad de har för visioner i företaget eller bolaget. En del har som affärsidé att ge så bra avkastning på kapitalet som möjligt. Andra kanske fokuserar på att investera i gröna affärsmodeller så att man gör en bra sak för miljön eller något liknande. Man ska alltid läsa igenom vilka värden som är viktiga för bolaget. Det är själva värdegrunden som hela affären och affärsmodellen bygger på. Därför säger affärsplanen väldigt mycket om vad ett företag gör, vad det vill göra och hur de tänker göra det. Läs på innan så att du slipper en chock senare när kapitalet redan är låst i bolaget på grund av att du skrivit på något som du inte läst igenom noggrant.

Hur jobbar bolagen?

Ett investmentbolag börjar alltid med att analysera en affär. Beroende på vilken sektor som är det aktuella fallet kan man ta in experter på just det området och som sedan presenterar för resterande. En hävstång uppnår man när man placerar kapital och som sedan genererar mer kapital. Det är svårt att genom olika beräkningar komma fram till ett exakt värde på dessa. Det är nästintill omöjligt faktiskt. Men man kan använda modellerna som en del av ens analys. De som jobbar med att placera kapital är proffs på att göra dessa finansiella modeller och sedan räkna med andra faktorer som kan påverka själv affären.

Historian om hur det blev en populär affärsidé

Det finns många historier om vilket investmentbolag som var det första och det är svårt att avgöra vilket som verkligen var först. I USA blev det en populär bolagsform i samband med att företag växte och börsnoterades. Samtidigt växte liknande bolagsformer fram i Europa. Det är dock ingen som vet exakt vilken som var först och det är egentligen en ganska onödig sak att fundera på. Det viktiga är att det än idag är en bolagsform som är väldigt populär och framgångsrik när det kommer till finansieringar. Men det finns såklart både bra och dåliga exempel så man kan inte dra alla över en och samma kam.

Sammanfattning om vad ett investmentbolag är för något

Ett investmentbolag är alltså mer eller mindre som vilket annat bolag som helst men skillnaden är att de investerar i andra bolag för att uppnå vinst. Det är en struktur som fungerar om man får hävstångseffekt på sitt kapital. Det finns fall då detta är enklare än andra fall att uppnå. Men det är en risk alltid när man investerar så det är såklart inte riskfritt att investera i bolag. Investmentbolag söker de affärer som är så riskfria som möjligt. Man utvärderar då olika köp med att göra analyser och ta olika faktorer i beaktning när man gör sin förundersökning. Det är sedan många som går igenom en lång laglig process innan de köper andelar i andra bolag så att man har allt pappersarbete på plats.