Är guld en bra investering 2022?

Guld är en av de första tillgångarna som har handlats, och fanns långt före andra marknader som aktier och obligationer. Handel med guld erbjuder många möjligheter för investerare, men det är inte utan nackdelar. Följ med oss när vi tar upp varför människor investerar i guld, hur man investerar i guld och granskar om guld är en bra investering 2022 eller inte.

Historien om guldinvesteringar

Sedan aktiemarknaderna började har guld fått ett rykte om sig att ha en negativ korrelation till aktier och en positiv korrelation jämfört med inflationen. Guldets historia som finansiell tillgång och värdebevarare började dock långt tidigare.

Guldmynt präglades och användes som valuta så långt tillbaka som 550 f.Kr., men guld var känt som ett tecken på rikedom långt innan det användes som valuta. Skatter som innehåller guld har upptäckts så tidigt som 4000 f.Kr., så ädelmetallen har varit ökänd för sin betydelse för makt och rikedom i många årtusenden.

Det var dock inte förrän i slutet av 1800-talet som guldet fick sitt värde i den samtida finansvärlden. Majoriteten av nationerna antog guldstandarden, vilket innebär att värdet på deras valuta fastställs i förhållande till guldpriset. Sedan dess har guldstandarden övergivits och åter antagits i många länder tills den slutligen ersattes av fritt flytande fiatvalutor 1971.

Guldpriset förblev relativt stillastående fram till finanskrisen 2007, då guldpriset steg från cirka 15 till 30 pund per gram under de följande åren. Denna prisökning var ett svar på centralbankernas införande av kvantitativa lättnader (QE). Motiveringen till guldets värdeökning följer den allmänna logiken att QE skapar inflation och att guldpriserna i allmänhet stiger tillsammans med inflationen.

Varför investera i guld?

  • Bevarande av förmögenhet. Många investerare har litat på guld och dess förmögenhetsbevarande egenskaper. Tänk på jämförelsen mellan att äga guld till ett värde av 50 pund 1980 och att äga en 50 pund-sedel. Guldet har sedan dess stigit i värde, så värdet av guldet överstiger vida den ursprungliga investeringen på 50 pund. 50 pund-sedeln har dock inte ökat i värde och kan på grund av inflationen inte köpa lika mycket som den kunde ha gjort 1980.
  • Häckningen. Guldpriserna stiger ofta samtidigt som inflationssiffrorna stiger och dollarn tappar i värde. Av denna anledning kan investerare försöka köpa guld som en säkringstillgång när de inser att de förlorar pengar. Detta följer den allmänna logiken att guld ofta behåller sitt värde eller till och med ökar när dollarns värde sjunker. Läs mer om forex hedging.
  • Säker hamn. Till skillnad från valutor påverkas guld inte direkt av räntebeslut och kan inte tryckas för att kontrollera utbud och efterfrågan. Guld är en sällsynt tillgång som har bibehållit sitt värde över tid och har visat sitt värde för att fungera som en försäkring vid ogynnsamma ekonomiska händelser. På grund av detta betraktas guld som en säker hamn av många investerare.
  • Diversifiering av portföljen. En balanserad portfölj kommer ofta att innehålla diversifieringstillgångar som guld eftersom de vanligtvis är negativt korrelerade till aktiemarknaden. Att ha en diversifierad investeringsportfölj bidrar till att minska risken och volatiliteten för investerare.
  • Möjligheter med guldaktier. Värdena på guldaktier återspeglas vanligtvis delvis av prisrörelserna för ädelmetallen guld. Guldaktier kan dock behålla sin lönsamhet även när guldpriset är lågt. Dessutom betalar många guldgruveföretag starka utdelningar, vilket kan bidra till att ge ytterligare incitament för investerare att köpa guldaktier i stället för guld. Se en lista över de bästa guldaktierna och ETF:erna att hålla ögonen på.

Är guld en bra investering nu?

Guld kan vara en bra investeringstillgång att ha som en del av en balanserad portfölj. Guld har en av de högsta likviditeterna på råvarumarknaderna och har oftast ökat i värde med tiden.

Om du skulle investera 1 000 pund i guld för 30 år sedan har det sedan dess ökat med över 500 %. Det innebär att din ursprungliga investering kan ha varit värd över 5 000 pund. Om vi vet något om finansmarknaderna är det dock att tidigare resultat inte är en indikator på framtida resultat – även om en tillgång som har visat ett starkt resultat under många år kan vara att föredra framför en tillgång som inte har presterat lika bra.