Bästa introduktioner på den amerikanska börsen 2018

Bästa introduktioner på den amerikanska börsen 2018

Antalet företag som introducerat sig till den amerikanska börsen och gjort en IPO 2018 överträffade antalet 2017 och 2016. Årets tre första kvartal medförde 173 IPO:s, tog in kombinerat 45,7 miljarder dollar. Denna siffra var nästan 47% högre än det värde som IPO ökade under de tre första kvartalen 2017, och det var tre gånger