Stockholm beroendeklinik

Stockholms beroendeklinik är en öppenvårdsmottagning i centrala Stockholm. Våra effektiva behandlingsprogram står på medicinsk grund och i vår personalgrupp blandas psykoterapeuter, alkohol- och drogterapeuter och medicinsk personal. Runt varje patient arbetar ett professionellt team med psykiatriker, läkare, sjuksköterskor, psykologer och terapeuter. Varje patient får ett individuellt behandlingsprogram där gruppbehandling kombineras med enskild terapi (t.ex. KBT och traumabehandling) och alternativa behandlingsmetoder som t.ex. konstterapi, yoga och aromaterapi.