Naprapat landstinget

Allt fler vänder sig till naprapat vid besvär i muskler och leder istället för läkare. Tyvärr besöker många oss som slutdestination efter att ha blivit remitterad runt till olika läkare och fysioterapeuter utan att känna att de fått hjälp fullt ut. Det berättar Saga, naprapat på Sollentuna naprapat

En av anledningarna till varför jag tror fler väljer oss är dels tillgången på tid. För att hinna lyssna in patienten, undersöka och ställa diagnos krävs tid vilket tyvärr är en bristvara i vården. Ett naprapatbesök ligger oftast på 30-40 min och då känner oftast patienten att den hunnit berätta sin symtombild och sjukdomshistoria samt blivit noga undersökt vilket skapar bra förutsättningar för att sätta en så precis diagnos som möjligt. Om fler väljer att direkt uppsöka naprapat istället för läkare i den aspekten kan vi dessutom avlasta vården så att de som behöver vård av läkare får bästa möjliga. 

För att bli naprapat krävs fyra år av avancerad manuell medicin vilket gör oss till de bästa manuella terapeuterna på marknaden. Vi är specialiserade på att undersöka och behandla muskel- och ledrelaterade besvär. Vilket återigen styrker det faktum att uppsöka en naprapat istället för att gå via landstinget är ett bättre alternativ. För att kunna utreda en led krävs det att man har kunskap om hur en led fungerar. Majoriteten av de som söker mig som slutdestination berättar oftast samma historia om deras omhändertagande i vården. Snabbt in, snabbt ut och utan att ens blivit fysiskt undersökt med relevanta tester. Hemskickad med smärtstillande och kom tillbaka om det blir värre-taktiken är inte hållbar i längden. Alla vi vårdgivare måste alltid sträva mot att vilja individens bästa och samarbeta för att patienten ska få rätt vård direkt. Inte bli runtskickad till 10 olika personer innan man kommit underfund med vad som passar bäst. Därför är det mycket mer kostnadseffektivt att direkt uppsöka naprapat vid smärtor och stelhet i muskler och leder såsom ont i nacke och rygg eller knä och axel. På så vis avlastar vi vården och låter både läkarna och naprapaterna göra det dem är bäst på.