E-handel

Översikt

E-handelssektorn, som nu utgör över 15% av den globala detaljhandeln, erbjuder lukrativa möjligheter för företag som hjälper till med övergången från offline till onlinehandel. Denna rörelse skapar dynamiska B2B-möjligheter syftade till att möjliggöra och påskynda denna övergång.

Påskynda onlinehandeln

E-handelns tillväxt har gett upphov till företag som stödjer nätbutiker. Dessa enheter bidrar avsevärt till den snabba expansionen av branschen. Deras roll är avgörande för att hjälpa andra företag att våga sig på onlineförsäljning.

Viktiga tjänsteleverantörer:

  • Digitala butiksfront och utvecklingsverktyg
    • Shopify och Wix: Dessa plattformar tillhandahåller nödvändiga verktyg för att bygga och hantera onlinebutiker, vilket avsevärt minskar behovet av komplex kodning.
  • Lagerhantering och säkerhet
    • AutoStore: Förbättrar lagerhantering genom AI och robotik.
    • Cloudflare: Erbjuder cybersäkerhet och lösningar för stordataanalys.

Omfattande lista över börslistade företag inom segmentet: