Vad är a-kassa och hur fungerar det?

A-kassa, eller arbetslöshetskassa, är en försäkring som administreras av a-kassan och ger arbetslösa en viss nivå av ekonomisk trygghet. Genom att betala in en månatlig medlemsavgift, kan du få ersättning om du blir arbetslös. Ersättningen baseras på din tidigare lön och kan betalas ut upp till 300 dagar.

Villkor för att få arbetslöshetsersättning

För att kunna få ersättning från a-kassan måste du uppfylla vissa villkor. Du måste ha varit medlem och betalat in medlemsavgiften under minst tolv månader och ha arbetat minst halvtid under de senaste sex månaderna. Du måste också ha anmält dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka nya jobb.

Vad är a-kassa?

Flera olika a-kassor att välja mellan

Det finns många olika arbetslöshetskassor att välja mellan i Sverige. De är uppdelade efter olika yrkesgrupper och branscher, men det finns också a-kassor som inte är direkt kopplade till en viss bransch. För att kunna vara medlem i en a-kassa måste du arbeta i Sverige.

A-kassa för företagare

Företagare kan också teckna a-kassa. Det finns a-kassor som vänder sig direkt till företagare, men det går också att vara medlem i andra a-kassor som accepterar företagare. För att ha rätt till a-kassa får dock inte företaget vara aktivt och det får inte finnas förutsättningar för att driva verksamhet. Ersättningen baseras oftast på inkomsten från verksamheten enligt det senaste beslutet om slutlig skatt.


Frågor och svar om a-kassa

Vilka krav måste jag uppfylla för att få arbetslöshetsersättning från a-kassan?

Du måste ha varit medlem och betalat in medlemsavgiften under minst tolv månader, ha arbetat minst halvtid under de senaste sex månaderna, ha anmält dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka nya jobb.

Hur mycket kan jag få i ersättning från a-kassan?

Ersättningen baseras på din tidigare lön och kan betalas ut upp till 300 dagar. Du kan få 80 % av din lön upp till ett visst belopp i månaden under de första 200 dagarna och därefter 70 % av din tidigare lön.

Vilka a-kassor finns det i Sverige?

Det finns många olika arbetslöshetskassor i Sverige. De är uppdelade efter olika yrkesgrupper och branscher, men det finns också a-kassor som inte är direkt kopplade till en viss bransch. Exempel på några a-kassor är Unionens a-kassa, IF Metalls a-kassa, Akademikernas a-kassa, Kommunals a-kassa och Lärarnas arbetslöshetskassa.