Aktiekursen: Priset på en aktie i realtid

Aktiekursen är det pris som en säljare och köpare kommer överens om när aktien ska säljas. I denna text ska vi titta närmare på vad aktiekursen innebär och hur den påverkas.

Skillnad mellan kurs och värde

Aktiekursen är det pris som en aktie handlas för på aktiemarknaden vid en given tidpunkt. Det är alltså det pris som en säljare är villig att sälja sin aktie för och som köparen är villig att köpa den för. Eftersom olika säljare och köpare ständigt kommer överens i nya aktieaffärer kan kursen för aktien röra sig både upp och ner på aktiemarknaden. Men aktiekursen ska inte förväxlas med bolagsvärdet, då aktiens pris är detsamma som det totala värdet på bolaget dividerat med antal utestående aktier. Ett bolag vars aktier kostar 100 kronor är inte nödvändigtvis mer värt än ett bolag där aktierna kostar 50 kronor, eftersom att det senare kan ha betydligt fler utestående aktier än bolaget med dyrare aktier.

Vad är Aktiekurs?

Vad avgör priset för aktier?

Utbud och efterfrågan är det som till största del påverkar en aktiekurs. Ett större utbud, alltså när det finns fler säljare än köpare på marknaden, genererar ofta lägre priser, medan en hög efterfrågan där det finns många som vill köpa brukar medföra att aktiekursen går upp. Men det finns även andra faktorer som kan påverka en akties kurs, såsom rykten, samhällstrender, delårs- och årsresultat på kort sikt, samt konjunkturen och företagets generella utveckling på lång sikt.

Var kan man se kursen för en viss aktie?

På de flesta platser där du kan sälja och köpa aktier, alltså en bank eller aktiemäklare, kan du se aktiekursen i realtid med hjälp av listor och grafer. Det finns även flera onlinetjänster där du kan följa börsen live, både för den svenska aktiemarknaden och för utländska aktiemarknader. Det är viktigt att hålla koll på aktiekursen om du är intresserad av att investera i aktier, då det kan hjälpa dig att fatta bättre beslut när du köper eller säljer dina aktier.


Frågor och svar om aktiekurs

Vad är en aktiekurs?

En aktiekurs är priset på en aktie i ett företag som handlas på en börs eller annan marknadsplats. Aktiekursen bestäms av utbudet och efterfrågan på aktien och kan variera över tid.

Vad påverkar aktiekursen?

Aktiekursen kan påverkas av flera faktorer, inklusive företagets finansiella resultat och framtidsutsikter, marknadstrender, makroekonomiska faktorer som inflation och räntor, politiska beslut och internationella händelser. Aktiekursen kan också påverkas av rykten, spekulation och andra psykologiska faktorer.

Hur kan man följa aktiekursen?

Aktiekurserna finns tillgängliga på flera olika platser, inklusive börsens webbplats, finansnyheter och investeringsappar. Det är också vanligt att använda diagram och grafer för att följa utvecklingen av aktiekurserna över tid. Det är viktigt att komma ihåg att aktiekurserna kan variera snabbt och att det finns risker med att investera i aktier.