API – vad det är och hur det fungerar

API står för Application Program Interface och är en teknik som används för att hantera data på ett strukturerat sätt genom att tillgängliggöra den mellan olika datasystem. API fungerar som en byggsten mellan olika program, applikationer eller system, vilket möjliggör för dem att kommunicera med varandra och därigenom göra saker tillsammans. API:er används ofta inom mobilapplikationer, webbsidor och andra datasystem. Det är ett välkänt begrepp inom programmering och kodning som möjliggör att integrera olika funktioner eller tjänster.

API:ers användning

API:er används för att göra data tillgänglig på ett strukturerat sätt för användning av andra datasystem. Det fungerar som ett kontrakt mellan dataägaren och användaren av data. API:er är en viktig byggsten för att skapa en integrerad digital miljö, som till exempel att kombinera olika tjänster från olika företag eller system för att skapa nya och bättre lösningar.

Öppet och stängt API

API kan vara både öppet och stängt. Ett öppet API tillåter vem som helst att använda eller dela sin data, medan ett stängt API hanterar data inom en intern organisation eller mellan utvalda parter. Öppna API ger allmänheten tillgång till data och kan användas av alla som vill använda tjänsten för att integrera data med sina egna applikationer. Ett stängt API begränsar åtkomsten till data och används ofta inom organisationer eller mellan utvalda parter.


Frågor och svar om lågkonjunktur

Vad är API?

API står för Application Programming Interface och är en uppsättning av definierade protokoll och rutiner för att utveckla mjukvaruapplikationer som kommunicerar med varandra.

Varför är API viktigt inom mjukvaruutveckling?

API ger möjlighet för olika program att kommunicera med varandra och utbyta information. Det gör det möjligt att integrera olika system och applikationer och därmed skapa mer kraftfulla och funktionella lösningar.

Hur fungerar API?

API fungerar genom att en utvecklare skapar en API-specifikation som beskriver vilka funktioner som är tillgängliga för andra utvecklare att använda. Den specifikationen gör sedan det möjligt för utvecklare att använda dessa funktioner genom att skicka API-anrop till en server, som svarar med den begärda informationen.

Vilka typer av API finns det?

Det finns två huvudtyper av API: webb-API och operativsystem-API. Webb-API är utformade för att användas över internet och gör det möjligt för program att interagera med webbapplikationer. Operativsystem-API är utformade för att användas för att skapa och anpassa program som körs på ett specifikt operativsystem.

Vad är skillnaden mellan ett privat och publikt API?

Ett privat API används för att kommunicera mellan olika system som ägs och kontrolleras av samma organisation eller företag. Ett publikt API å andra sidan används för att kommunicera mellan olika system som ägs och kontrolleras av olika organisationer eller företag och som är tillgängliga för allmänheten att använda.