Bokföring är en viktig del av ekonomisk planering och hantering för företag och privatpersoner. Det innebär att man dokumenterar och organiserar ekonomiska transaktioner för att få en bättre överblick över sin ekonomi. Här är en ordlista med olika ämnen inom bokföring som kan hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen.

Vad är bokföring?

 • Bokföring är processen att dokumentera och organisera ekonomiska transaktioner.
 • Detta inkluderar att registrera och spåra inkomster, utgifter, fakturor och betalningar.

Bokföringsmetoder

 • Det finns två huvudsakliga bokföringsmetoder: kontantmetoden och faktureringsmetoden.
 • Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter när man faktiskt får eller betalar pengarna.
 • Faktureringsmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter när man skickar eller tar emot fakturor.

Kontoplan

 • En kontoplan är en lista över alla de olika typer av inkomster, utgifter och transaktioner som man vill bokföra.
 • Detta hjälper till att organisera bokföringen och göra det lättare att spåra ekonomiska transaktioner.

Resultaträkning och balansräkning

 • En resultaträkning visar företagets intäkter och kostnader under en viss period.
 • En balansräkning visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt.
 • Dessa två dokument är viktiga verktyg för att utvärdera företagets ekonomiska ställning.

Bokföringsprogram

 • Ett bokföringsprogram är en mjukvara som hjälper till att organisera och spåra ekonomiska transaktioner.
 • Dessa program kan spara tid och minska risken för felaktigheter i bokföringen.

Genom att ha en förståelse för bokföring och dess olika begrepp kan man ta kontroll över sin ekonomi och få en bättre överblick över sina ekonomiska transaktioner.


Frågor och svar om bokföring

Vad är bokföring?

Bokföring är en metod för att dokumentera och redovisa en organisations ekonomiska transaktioner, inklusive intäkter, utgifter och skulder.

Varför är bokföring viktigt för företag?

Bokföring är viktigt för företag eftersom det ger en överblick över företagets ekonomiska situation, hjälper till att uppfylla lagkrav och underlättar vid beslut som rör företagets ekonomi.

Vilka typer av transaktioner bokförs vanligtvis?

Vanliga transaktioner som bokförs inkluderar försäljning av varor eller tjänster, inköp av varor eller tjänster, lön och lönerelaterade kostnader, skatter och avskrivningar.

Vilken information behöver man för att bokföra en transaktion?

För att bokföra en transaktion behöver man information om beloppet, datumet för transaktionen, vilka konton som ska påverkas och eventuell mervärdesskatt.

Vilka lagkrav finns för bokföring i Sverige?

I Sverige finns lagkrav för bokföring i Bokföringslagen och Årsredovisningslagen, som bland annat kräver att företag ska ha en ordentlig bokföring och att årsredovisningar ska upprättas och lämnas in till Bolagsverket.