Bokföringslagen är en lag som styr bokföring för företag och organisationer i Sverige. Den reglerar hur bokföring ska genomföras, vilka dokument som behöver sparas och hur länge de behöver sparas. Här är en ordlista med olika ämnen inom bokföringslagen som kan hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen.

Vad är bokföringslagen?

 • Bokföringslagen är en lag som styr bokföring för företag och organisationer i Sverige.
 • Syftet med lagen är att säkerställa att bokföring genomförs på ett korrekt och pålitligt sätt.

Bokföringsplikt

 • Bokföringsplikt innebär att företag och organisationer är skyldiga att föra bok över sina ekonomiska transaktioner.
 • Detta inkluderar att spåra inkomster, utgifter och fakturor.

Fakturakrav

 • Fakturakrav är krav på vad som måste finnas med på en faktura för att den ska anses vara giltig enligt bokföringslagen.
 • Fakturor ska innehålla vissa obligatoriska uppgifter, till exempel företagsnamn, organisationsnummer, momssats och datum.

Sparplikt

 • Sparplikt innebär att företag och organisationer är skyldiga att spara sina bokföringsdokument under en viss tidsperiod.
 • Bokföringsdokumenten ska sparas i minst sju år och kan användas för att visa upp bokföringen vid en revision.

Revision

 • Revision innebär att en oberoende revisor går igenom företagets bokföring och ekonomiska transaktioner.
 • Detta är ett sätt att säkerställa att företaget följer bokföringslagen och att bokföringen är korrekt och pålitlig.

Sanktioner vid överträdelse av bokföringslagen

 • Vid överträdelse av bokföringslagen kan företag och organisationer utsättas för böter, ekonomiska sanktioner eller rättsliga åtgärder.
 • Det är därför viktigt att följa bokföringslagen och ha en korrekt och pålitlig bokföring.

Genom att ha en förståelse för bokföringslagen och dess olika begrepp kan företag och organisationer säkerställa att de följer lagen och har en korrekt och pålitlig bokföring.


Frågor och svar om bokföringslagen

Vad är Bokföringslagen?

Bokföringslagen är en svensk lag som reglerar bokföringskraven för företag och andra organisationer i Sverige.

Vilka organisationer är skyldiga att följa Bokföringslagen?

Alla organisationer som bedriver näringsverksamhet i Sverige, inklusive enskilda firmor och aktiebolag, är skyldiga att följa Bokföringslagen.

Vilka krav ställs på bokföring enligt Bokföringslagen?

Enligt Bokföringslagen måste bokföringen vara korrekt, fullständig och strukturerad på ett sådant sätt att det är lätt att kontrollera och granska.

Vilka straff kan man få om man inte följer Bokföringslagen?

Om man inte följer Bokföringslagen kan man få böter eller andra straffrättsliga påföljder. Företag kan också drabbas av ekonomiska konsekvenser som uteblivna skatteavdrag eller krav på återbetalning av stöd.

Vilka bokföringskrav gäller för små företag enligt Bokföringslagen?

Små företag som har en årsomsättning på mindre än 3 miljoner kronor och inte är momsregistrerade kan använda enklare bokföringsregler enligt Bokföringslagen. Detta innebär bland annat att de kan använda en så kallad kontantmetod och behöver inte bokföra enligt dubbel bokföring.