Vad är Bolagsverket och dess uppgifter?

Bolagsverket

Bolagsverket är en statlig myndighet som har huvudansvaret för att hantera registreringen av nya bolag och ändringar hos befintliga bolag. Utöver detta tar Bolagsverket emot årsredovisningar och beslutar om förseningsavgifter, likvidationer och vissa tillstånd. Bolagsverket arbetar tillsammans med andra aktörer för att skapa en gynnsam miljö för företagande i Sverige.

Registrering av företag hos Bolagsverket

Om du har en företagsidé och vill starta ett bolag, måste du välja vilken företagsform som passar dig bäst. En enskild firma är den enklaste formen och drivs av en person utan krav på aktiekapital. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och kräver minst 25 000 kr i aktiekapital. Förutom enskilda firmor och aktiebolag finns också handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening. Alla företag är skyldiga att bokföra och redovisa inkomster och utgifter.

För att registrera ditt företag hos Bolagsverket och Skatteverket, kan du använda verksamt.se. Bolagsverket utför en kontroll av företagsnamnet vid registrering för att undvika namnkränkningar. Enskilda firmor behöver inte registrera företagsnamnet hos Bolagsverket, men det rekommenderas ändå för att skydda företagsnamnet.


Frågor och svar om bolagsverket?

Vad är Bolagsverket?

Bolagsverket är en svensk myndighet som ansvarar för att registrera och administrera företag och föreningar i Sverige. Det är också Bolagsverket som utfärdar F-skattesedlar och registrerar ändringar i företagsuppgifter.

Vilka typer av företag måste registreras hos Bolagsverket?

I Sverige måste de flesta företag registreras hos Bolagsverket. Det gäller för exempelvis aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Även ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser måste registreras hos Bolagsverket.

Hur kan man kontakta Bolagsverket?

Bolagsverket har en hemsida där man kan hitta information och göra vissa ärenden, såsom att registrera ett företag eller ändra företagsuppgifter. Man kan också kontakta Bolagsverket via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna finns på Bolagsverkets hemsida.