En borgen innebär att en person garanterar betalning av en annan persons skuld om den personen inte kan betala själv. Det är en överenskommelse mellan borgensmannen och långivaren, där borgensmannen tar på sig ansvaret för att betala tillbaka skulden om låntagaren inte kan göra det. Att gå i borgen är en stor förtroendefråga och kan ha både positiva och negativa konsekvenser för borgensmannen. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av att bli borgenär innan man tar på sig ansvaret.

Skyldighet att ta över betalningsskyldighet

Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet och stå för skulden så som sin egen. Det fungerar som ett avtal mellan en borgensman och en gäldenär där borgensmannen blir skyldig att betala tillbaka en skuld om gäldenären inte kan betala.

Borgensman och borgenär

Det är viktigt att skilja mellan begreppen borgensman och borgenär. En borgensman tar på sig ansvaret att betala tillbaka en skuld när låntagaren inte kan betala av skulden själv. Medan en borgenär är en person eller ett företag som lånar ut pengar, som en bank. Borgensmannen betalar tillbaka skulden endast om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, medan borgenären alltid förväntar sig att få tillbaka de utlånade pengarna från låntagaren.


Frågor och svar om borgen

Vad innebär det att stå som borgenär?

Som borgenär innebär det att man garanterar en annan persons skuld och därmed blir ansvarig för att betala tillbaka skulden om den som är skyldig inte kan göra det.

Kan man bli borgenär utan att själv låna pengar?

Ja, det är möjligt att bli borgenär utan att själv låna pengar. Det kan ske genom att man går i borgen för någon annans skuld eller att man t.ex. genom en gåva eller ett arv får en fordran på någon annan som man sedan går i borgen för.

Vad händer om den som står som borgenär inte kan betala tillbaka skulden?

Om den som står som borgenär inte kan betala tillbaka skulden så kommer den som är skyldig att betala tillbaka skulden istället. Borgenären kan i värsta fall drabbas av betalningsanmärkningar och kronofogdeskulder om hen inte har möjlighet att betala tillbaka skulden.