En plats för handel med finansiella instrument

En börs är en plattform för handel med värdepapper, såsom aktier, optioner och andra finansiella instrument. Dessa instrument handlas mellan säljare och köpare, och börsen fungerar som en auktion där bud läggs och affärer matchas. Populariteten av aktierna kan påverka priserna, vilket gör att de mest eftertraktade aktierna ofta stiger i värde.

Vad är börsen?

Nyemission och andra typer av handel

Aktiebolag kan också välja att ställa ut nya aktier genom en process som kallas nyemission, vilket ger aktieägarna möjlighet att bidra med nytt kapital till bolaget. Detta kan användas för att finansiera investeringar eller förvärv av andra företag. Andra typer av handel på börsen inkluderar handel med råvaror, olja och el.

Svenska börsen

I Sverige finns det flera börsar, inklusive Stockholmsbörsen/Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market/NGM. När ett aktiebolag erbjuder sina aktier på den öppna marknaden och är därmed börsnoterat, vilket innebär att aktierna kan köpas och säljas av allmänheten.


Frågor och svar om börsen

Vad är en börs?

En börs är en handelsplats där värdepapper, såsom aktier och optioner, köps och säljs.

Vilka är de mest kända börsarna i Sverige?

De mest kända börsarna i Sverige är Stockholmsbörsen/Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market/NGM.