Brutto är ett vanligt förekommande ord inom ekonomi och används ofta i olika sammanhang, såsom bruttolön och bruttovinst. Här är en ordlista med olika ämnen inom brutto som kan hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen.

Vad är brutto?

 • Brutto är ett begrepp som används för att beskriva något innan avdrag görs.
 • Detta inkluderar till exempel bruttolön, som är lönen innan skatt och andra avdrag, och bruttovinst, som är vinsten innan utgifterna har dragits av.

Bruttolön

 • Bruttolön är den lön som en anställd får innan skatt och andra avdrag har dragits av.
 • Detta är vanligtvis den lön som anges i en anställningsavtal.

Bruttovinst

 • Bruttovinst är vinsten som återstår efter att kostnaderna har dragits av från försäljningsintäkterna.
 • Detta är en viktig faktor för att mäta en företags lönsamhet.

Bruttoinvestering

 • Bruttoinvestering är den totala summan av pengar som investeras i en tillgång.
 • Detta inkluderar både det ursprungliga priset på tillgången och eventuella utgifter för att förbättra eller underhålla den.

Bruttomarginal

 • Bruttomarginal är förhållandet mellan bruttovinsten och försäljningsintäkterna.
 • Detta är en viktig faktor för att mäta en företags lönsamhet och effektivitet.

Bruttoförvärvsinkomst

 • Bruttoförvärvsinkomst är summan av alla inkomster som en person tjänar genom arbete, företagande eller andra förvärvskällor.
 • Detta inkluderar till exempel löner, bonusar och övertid.

Genom att ha en förståelse för brutto och dess olika begrepp kan man få en bättre överblick över sin ekonomi och affärsverksamhet.


Frågor och svar om brutto

Vad betyder brutto?

Brutto betyder en summa eller en mängd före avdrag eller justering för olika kostnader eller faktorer.

Vad är bruttoinkomst?

Bruttoinkomst är en persons totala inkomst före avdrag för skatter, sociala avgifter och andra kostnader.

Vad är bruttolön?

Bruttolön är en anställds lön före avdrag för skatter, sociala avgifter och andra kostnader.

Vad är bruttomarginal?

Bruttomarginal är skillnaden mellan försäljningspriset på en produkt eller tjänst och kostnaden för att producera eller leverera den, innan avdrag för indirekta kostnader såsom marknadsföring eller försäljningskostnader.

Vad är bruttoresultat?

Bruttoresultat är ett företags totala intäkter från försäljning av varor eller tjänster minus kostnaden för att producera eller leverera dem, innan avdrag för indirekta kostnader som marknadsföring eller försäljningskostnader.