Bruttolön är den lön som den anställde får före avdrag av skatt och sociala avgifter. Den utgör en grund för arbetsgivarens beräkning av det preliminärskatteavdrag som ska göras. Men det är viktigt att känna till att bruttolön och nettolön inte är samma sak.

Skillnaden mellan bruttolön och nettolön

Nettolönen är den lön som den anställde får utbetald på sitt bankkonto, efter att alla skatter, avgifter och avdrag har dragits av från bruttolönen. Skatterna som dras av från bruttolönen kan vara både statlig och kommunal inkomstskatt, samt den allmänna löneavgiften, eller A-skatt. Den allmänna löneavgiften används för att finansiera den svenska välfärden, såsom sjukvård, pensionssystem och sociala trygghetssystem.

Fördelar med bruttolön

För arbetsgivaren är det en fördel att använda bruttolöneavdrag eftersom det kan sänka den totala kostnaden för arbetskraften. För den anställde kan fördelen vara att man får tillgång till förmåner som inte hade varit möjliga utan bruttolöneavdraget, exempelvis extra pension eller olika försäkringar. Ett annat exempel på en förmån som kan finnas på bruttolöneavdraget är friskvårdsbidrag. Det innebär att arbetsgivaren betalar en summa pengar till den anställde för att denne ska kunna betala exempelvis en gymkort eller en hälsoundersökning.

Olika löneformer

Det finns flera olika löneformer för att ersätta den anställde för utfört arbete eller tjänst. Utöver månadslön finns även timlön, ackordslön, rörlig lön och bonus eller premielön. Timlön innebär att den anställde får betalt per timme som denne arbetar, medan ackordslön innebär att man får betalt utifrån utfört arbete eller mängden producerade varor. Rörlig lön eller prestationsbaserad lön baseras på faktorer som försäljning eller andra resultatmått och kan variera från månad till månad. Bonus eller premielön kan vara en extra ersättning som betalas ut beroende på individuell eller kollektiv prestation.

I slutändan är det viktigt att veta att det finns olika faktorer som påverkar den anställdes slutliga lön, oavsett om det gäller bruttolön eller nettolön. Att ha kunskap om de olika löneformerna och hur man kan använda bruttolöneavdrag för att få tillgång till förmåner kan vara till fördel både för arbetsgivare och anställda.


Frågor och svar om bruttolön

Vad är bruttolön?

Bruttolönen är den totala lönen som en anställd får före skatt och andra avdrag, inklusive eventuella tillägg och bonusar.

Varför är bruttolön viktigt att känna till som anställd?

Det är viktigt att känna till sin bruttolön eftersom det påverkar hur mycket skatt som tas ut och hur mycket pengar man faktiskt får utbetalt varje månad. Dessutom kan det påverka förmåner som sjuk- och föräldrapenning, semesterersättning och pension.

Kan bruttolön variera mellan olika yrken och branscher?

Ja, bruttolönen kan variera beroende på yrke, bransch, arbetsgivare, erfarenhet och utbildning. Vissa yrken och branscher har högre genomsnittlig bruttolön än andra, och lönen kan också påverkas av marknadens efterfrågan och utbud.