En controller är en person som ansvarar för att övervaka och analysera företagets ekonomiska prestation och hjälpa till att fatta beslut som förbättrar företagets ekonomiska ställning. Här är en ordlista med olika ämnen inom controller-rollen som kan hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen.

Vad är en controller?

  • En controller är en person som ansvarar för att övervaka och analysera företagets ekonomiska prestation och hjälpa till att fatta beslut som förbättrar företagets ekonomiska ställning.
  • En controller arbetar ofta nära företagsledningen och kan rapportera direkt till VD eller CFO.

Uppgifter och ansvar för en controller

  • En controllers uppgifter inkluderar att analysera företagets ekonomiska prestation, upprätta och övervaka budgetar, hantera rapportering och bokföring, och identifiera och hantera finansiella risker.
  • En controller har ett stort ansvar för att säkerställa företagets lönsamhet och ekonomiska stabilitet.

Kompetenser

  • En controller behöver ha starka analytiska färdigheter, goda kunskaper inom ekonomi och bokföring, och erfarenhet av att arbeta med finansiell planering och analys.
  • En controller behöver också ha god kommunikationsförmåga och kunna samarbeta med andra avdelningar inom företaget.

Karriärvägar

  • Karriärvägarna för en controller kan variera beroende på företag och bransch.
  • En controller kan gå vidare till roller som finanschef, VD eller konsult.

Controller i olika branscher

  • En controller kan arbeta i en rad olika branscher, inklusive finans, teknik, detaljhandel och hälso- och sjukvård.
  • Controller-rollen kan ha olika beteckningar och ansvarsområden beroende på bransch och företag.

Genom att ha en förståelse för controller-rollen och dess olika begrepp kan man förstå den viktiga rollen som en controller spelar i att upprätthålla företagets ekonomiska hälsa och lönsamhet.


Frågor och svar om controller

Vad är en controller?

En controller är en person som ansvarar för att övervaka och analysera en organisations ekonomiska verksamhet och rapportera resultat och rekommendationer till ledningen.

Vilka uppgifter har en controller?

En controller ansvarar för budgetering, finansiell rapportering, analys av ekonomiska resultat, riskhantering och förbättring av effektiviteten inom organisationen.

Vad är skillnaden mellan en controller och en revisor?

En controller ansvarar för den interna ekonomiska rapporteringen inom en organisation, medan en revisor ansvarar för den externa revisionen av organisationens ekonomiska rapporter.

Vilken utbildning behöver en controller ha?

En controller behöver oftast ha en kandidatexamen i ekonomi eller affärsadministration, och viss erfarenhet av att arbeta med ekonomisk rapportering.

Vilka förmågor är viktiga för en controller?

Viktiga förmågor för en controller är att ha goda analytiska och problemlösningsförmågor, goda kommunikations- och samarbetsförmågor, och en stark förståelse för finansiella principer och rapporteringsstandarder.