Copyright är en rättslig term som används för att beskriva det exklusiva rätten att producera och distribuera ett originalverk, till exempel en bok, film eller musik. Här är en ordlista med olika ämnen inom copyright som kan hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen.

Vad är copyright?

 • Copyright är ett rättsligt skydd som ger den ursprungliga skaparen av ett verk exklusiva rättigheter att producera och distribuera verket.
 • Copyright är ett sätt att skydda skaparens intellektuella egendom.

Copyright-innehavare

 • Copyright-innehavaren är personen eller organisationen som äger rättigheterna till ett verk.
 • Copyright-innehavaren kan vara skaparen av verket eller någon annan som har förvärvat rättigheterna.

Copyright-skydd

 • Copyright-skyddet ger den ursprungliga skaparen av ett verk exklusiva rättigheter att producera och distribuera verket under en viss tidsperiod.
 • Copyright-skyddet gäller för olika typer av verk, såsom böcker, musik och film.

Fair use

 • Fair use är ett undantag från copyright-lagstiftningen som tillåter användning av ett skyddat verk utan att inhämta tillstånd från copyright-innehavaren.
 • Fair use används vanligtvis för kritiska eller utbildande ändamål.

Digital copyright

 • Digital copyright är en form av copyright som gäller för digitalt skapade verk.
 • Digital copyright kan skydda material som musik, videor, bilder och programvara.

Copyright-brott

 • Copyright-brott inträffar när någon använder ett skyddat verk utan tillstånd från copyright-innehavaren.
 • Copyright-brott kan leda till juridiska påföljder, såsom böter eller fängelsestraff.

Genom att ha en förståelse för copyright och dess olika begrepp kan man skydda sin egen intellektuella egendom och respektera andras rättigheter.


Frågor och svar om copyright

Vad är copyright?

Copyright är en rättslig term som beskriver skyddet av upphovsrätten för originalverk, inklusive text, musik, bilder och annat kreativt arbete.

Hur skyddar copyright originalverk?

Copyright skyddar originalverk genom att ge upphovsmannen rätten att bestämma över hur verket används och reproduceras, samt att kunna kräva ersättning för användning av verket.

Vilka typer av verk kan skyddas av copyright?

En mängd olika typer av verk kan skyddas av copyright, inklusive musik, film, böcker, konstverk, fotografier, webbplatser och programvara.

Vad är skillnaden mellan copyright och varumärkesrätt?

Copyright skyddar upphovsrätten för originalverk, medan varumärkesrätt skyddar rätten till en viss varumärkesidentitet, inklusive logotyper, namn och andra symboler som identifierar en produkt eller tjänst.

Vad är straffen för brott mot copyright?

Straffen för brott mot copyright kan variera beroende på land och jurisdiktion. Vanliga påföljder inkluderar böter, fängelse och skadeståndskrav från upphovsmannen.