Deklaration är ett årligt dokument som lämnas in till Skatteverket och fungerar som en sammanfattning av ens inkomster, utgifter och skatt under det föregående året. Genom att lämna in en deklaration kan privatpersoner och företag se till att de betalar rätt skatt och får rätt återbäring. Deklarationen är ett viktigt dokument för att säkerställa att skattemyndigheten har korrekta uppgifter om ens inkomster och för att undvika onödiga problem med skattebetalning senare. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en deklaration är, hur det fungerar och vad som behövs för att fylla i en korrekt deklaration.

Deklaration

Vad är en deklaration och var ska den skickas in?

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket en fysisk eller juridisk person har intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt. Deklarationen ska skickas in en gång per år till Skatteverket. Den kan skickas in via pappersblankett eller elektroniskt via Skatteverkets applikation eller hemsida.

Vad ska företagets deklaration innehålla?

Företagets deklaration ska innehålla hur mycket företaget har tjänat under året och hur mycket skatt företaget ska betala. Uppgifterna som skickas in baseras på företagets redovisning och bokföring och sedan fastställer Skatteverket företagets slutgiltiga skatt.

När ska deklarationen skickas in?

För privatpersoner och enskilda firmor är sista datumet att skicka in deklarationen vanligtvis i början av maj. För juridiska personer som aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag beror deklarationsdatumet på företagets räkenskapsår och kan skilja sig från år till år.


Frågor och svar om deklarationen:

Vad är en deklaration?

En deklaration är ett årligt dokument som lämnas in till Skatteverket av privatpersoner och företag för att sammanfatta sina inkomster, utgifter och skatt under det föregående året.

Varför är det viktigt att lämna in en deklaration?

Det är viktigt att lämna in en deklaration för att säkerställa att Skatteverket har korrekta uppgifter om ens inkomster och skatt. Genom att lämna in en korrekt deklaration kan man undvika onödiga problem med skattebetalning senare.

När ska deklarationen lämnas in?

Sista datumet att lämna in deklarationen för privatpersoner och enskilda firmor är vanligtvis i början av maj varje år. För juridiska personer som aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag beror deklarationsdatumet på företagets räkenskapsår.