Entreprenad är en typ av avtal där en entreprenör tar på sig att genomföra ett arbete eller projekt åt en annan person eller organisation. Det är viktigt att förstå vad entreprenad är och dess olika begrepp för att kunna genomföra en framgångsrik entreprenörsverksamhet. Här är en ordlista med olika ämnen inom entreprenad som kan hjälpa dig att förstå de viktigaste begreppen.

Vad är entreprenad?

 • Entreprenad är en typ av avtal där en entreprenör tar på sig att genomföra ett arbete eller projekt åt en annan person eller organisation.
 • Entreprenad kan gälla allt från byggprojekt till IT-tjänster.

Entreprenörens ansvar

 • Entreprenören är ansvarig för att genomföra projektet enligt avtalet och uppnå de specificerade målen.
 • Entreprenören ansvarar också för att skaffa allt som behövs för projektet, såsom arbetskraft och material.

Beställarens ansvar

 • Beställaren är ansvarig för att specificera vad som ska göras och att betala entreprenören i enlighet med avtalet.
 • Beställaren ansvarar också för att ge entreprenören tillgång till nödvändig information och resurser för att genomföra projektet.

Fast pris vs rörligt pris

 • Entreprenad kan vara baserad på ett fast pris, vilket innebär att entreprenören tar på sig risken för kostnadsöverskridningar.
 • Entreprenad kan också vara baserad på ett rörligt pris, vilket innebär att priset justeras baserat på faktiska kostnader.

Tidsplan och milstolpar

 • En tidsplan och milstolpar är viktiga delar av entreprenadavtalet och beskriver när olika delar av projektet ska slutföras.
 • Tidsplanen och milstolparna hjälper till att säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt.

Garanti och ansvarsfriskrivning

 • Garantier och ansvarsfriskrivningar är viktiga delar av entreprenadavtalet och beskriver vad entreprenören garanterar och vad de inte är ansvariga för.
 • Det är viktigt att läsa igenom garantier och ansvarsfriskrivningar noggrant innan man ingår ett entreprenadavtal.

Genom att förstå vad entreprenad är och dess olika begrepp kan man genomföra framgångsrika entreprenörsprojekt och undvika potentiella problem och tvister.


Frågor och svar om entreprenad

Vad är entreprenad?

Entreprenad är en affärsmodell där en person eller organisation tar på sig att genomföra ett projekt eller en uppgift åt en annan person eller organisation, vanligtvis mot betalning.

Vilka typer av entreprenad finns det?

Det finns många olika typer av entreprenad, inklusive byggentreprenad, IT-entreprenad, logistikentreprenad och många fler.

Vilka fördelar finns det med entreprenad som affärsmodell?

Entreprenad kan erbjuda fördelar som att möjliggöra för företag att fokusera på sin kärnverksamhet, minska personal- och produktionskostnader och tillhandahålla tillgång till specialiserade kunskaper och färdigheter.

Vilka utmaningar kan uppstå med entreprenad?

Utmaningar med entreprenad kan inkludera svårigheter med att hitta och välja rätt entreprenör, hantera projekt och kostnader, och säkerställa att kvalitetsstandarder och tidsplaner uppfylls.

Vilka rättigheter och skyldigheter har en entreprenör?

En entreprenör har skyldigheter som att leverera en produkt eller tjänst i enlighet med de överenskomna villkoren och kvalitetsstandarderna, och att uppfylla gällande regler och bestämmelser. De har också rättigheter som att bli betalda i tid och att få ett tydligt och detaljerat kontrakt som beskriver uppdraget och dess förväntade resultat.