En faktura är ett viktigt dokument för att kräva betalning

En faktura är ett dokument som säljaren skickar till köparen och anger ett betalningskrav för en vara eller tjänst. Det är ett viktigt dokument för att kräva betalning och det finns vissa saker som måste finnas med på en faktura. Fakturadatum, fakturanummer, säljarens och köparens adress och momsregistreringsnummer är exempel på sådana uppgifter. Dessutom ska fakturan innehålla specifikationer, pris och momsbelopp för varje momssats eller undantag.

Viktiga saker att tänka på vid fakturering

När man fakturerar är det viktigt att fakturan är tydlig och innehåller all relevant information. Det är också viktigt att använda rätt momstyp och momssats på fakturan och att tänka på att vissa uppgifter är obligatoriska enligt lag. För att underlätta faktureringen kan ett affärssystem användas, men det går också att skapa fakturor manuellt utan att använda ett sådant system. Oavsett vilket sätt man väljer är det viktigt att fakturan innehåller all information som behövs för att kräva betalning och undvika tvister.


Frågor och svar om faktura

Vad är en faktura?

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Vad ska en faktura innehålla?

En faktura ska innehålla fakturadatum, fakturanummer, säljarens och köparens adress, säljarens momsregistreringsnummer, specifikation av vad fakturan omfattar, pris, beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag, tillämpad momssats, momsbelopp, eventuell befrielse från moms, avsändarens och mottagarens referenser, hänvisningar till eventuella beställningar och offerter samt leveransvillkor.

Varför är det viktigt att ha en tydlig faktura?

Det är viktigt att ha en tydlig faktura eftersom mottagaren ska veta exakt vad hen betalar för och hur mycket. En tydlig faktura kan också minska risken för tvister och fördröjningar i betalningen.

Vad är F-skatt?

F-skatt är en förkortning för “förskott på skatt”. Det är ett godkännande som krävs för att kunna bedriva näringsverksamhet i Sverige. Det innebär att man som företagare själv ansvarar för att betala sin egen skatt och sociala avgifter.

Kan man skapa en faktura utan att använda ett affärssystem?

Ja, det går att skapa fakturor utan att använda ett affärssystem. Det kan dock vara mer tidskrävande och kräver att man själv hanterar bokföringen av fakturorna.