Vad är fordonsskatt?

Fordonsskatt är en skatt som betalas för skattepliktiga fordon som används på allmän väg. Skatten omfattar personbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, traktorer, motorredskap, tunga terrängvagnar och släpvagnar. Skatten fastställs enligt reglerna i vägtrafikskattelagen.

Vilka fordon är skattepliktiga?

De flesta motordrivna fordon är skattepliktiga, men det finns undantag som avställda fordon, veteranfordon, traktorer som hör till skatteklass II och tillfälligt registrerade fordon.

Bonus Malus och fordonsskatt

Från och med 2018 ska fordonsskatten även regleras utifrån hur miljöskadligt fordonet är, detta kallas Bonus Malus. Skattens storlek fastställs beroende på fordonsslag, drivmedel och koldioxidutsläpp eller fordonsslag, drivmedel och skattevikt.

Hur beräknas fordonsskatten?

Fordonsskatten beräknas beroende på fordonets registreringsår, fordonsslag, drivmedel, koldioxidutsläpp eller skattevikt. Hemkommun, antal axlar på fordonet, kopplingsanordning och användningssätt kan också påverka skatten.

Betalning av fordonsskatt

Fordonsskatten ska betalas en gång per år eller var fjärde månad för fordon med hög fordonsskatt. Slutsiffran på fordonets registreringsnummer bestämmer när skatten ska betalas där siffrorna ett till nio representerar månader under året. Det är fordonets registrerade ägare som är skyldig att betala in fordonsskatten.


Frågor och svar om fordonsskatt

Vad är fordonsskatt?

Fordonsskatt är en skatt som ägare av ett fordon i Sverige betalar för att använda fordonet på allmänna vägar.

Hur beräknas fordonsskatten?

Fordonsskatten beräknas utifrån olika faktorer som till exempel fordonets vikt, bränsletyp, ålder och miljöpåverkan.

Vilka fordon omfattas av fordonsskatt?

De flesta typer av fordon omfattas av fordonsskatt i Sverige, exempelvis personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

När ska fordonsskatten betalas?

Fordonsskatten betalas årligen och första gången när fordonet tas i bruk.

Vad händer om man inte betalar fordonsskatten i tid?

Om man inte betalar fordonsskatten i tid kan det leda till en påminnelseavgift, förseningsavgift och till slut en indrivningsavgift. Vid upprepade betalningsmissar kan fordonet till och med tas ur trafik.