Ett företag är en organisation som syftar till att sälja varor eller tjänster för att göra vinst. Det finns olika företagsformer, varav de vanligaste är enskild firma och aktiebolag. En enskild firma är den enklaste företagsformen där en person är ensam ägare till företaget och har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder. Ett aktiebolag är en juridisk person där ägarna, eller aktieägarna, har begränsat personligt ansvar för företagets skulder.

Företag

Ett företags skyldigheter

Företag måste bokföra och redovisa sina inkomster och kostnader, samt betala skatt på sina vinster. När ett företag registrerar sig till Bolagsverket och/eller Skatteverket görs en kontroll av företagets namn, och företaget måste lämna en skatte- och avgiftsanmälan som innehåller ansökan om F-skatt eller FA-skatt och anmälan om momspliktig verksamhet. Om företaget ska ha anställda måste det också anmäla sig som arbetsgivare och lämna förväntade inkomstuppgifter för beräkning av preliminär skatt. Det är också möjligt att köpa och ta över ett befintligt företag istället för att starta ett nytt.


Frågor och svar om företag

Vad är ett företag?

Ett företag är en verksamhet som är etablerad för att producera och sälja varor eller tjänster i syfte att göra vinst.

Vad är en enskild firma?

En enskild firma är en företagsform där en person äger och driver företaget ensam, vilket innebär att personen har personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en företagsform där ägarna är aktieägare och där ägarna endast är ansvariga för företagets skulder och förpliktelser upp till det belopp som de har investerat i företaget.

Vilken myndighet ansvarar för att företagsnamn inte inkräktar på andra företags namn?

Bolagsverket ansvarar för att företagsnamn inte inkräktar på andra företags namn.

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening är en företagsform som används för att bedriva affärsverksamhet inom olika branscher. Medlemmarna äger föreningen gemensamt och är ansvariga för föreningens verksamhet.