Förmånsbeskattning är den skatt som tas ut på förmåner som en anställd eller person får från sin arbetsgivare eller annan part som inte är en del av personens lön. Förmåner kan inkludera allt från sjukförsäkring och personalrabatter till förmånliga lån och friskvårdsbidrag. I denna text kommer vi att undersöka vad förmånsbeskattning är, hur det fungerar och vilka förmåner som är skattepliktiga.

Vad är förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning är den skatt som tas ut på förmåner som en anställd eller person får från sin arbetsgivare eller annan part som inte är en del av personens lön. Förmånsbeskattning görs för att säkerställa att förmåner beskattas på samma sätt som lön och andra inkomster.

Hur fungerar förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning beräknas genom att värdera förmånen och lägga till det till den anställdas inkomst. Värderingen av förmånen baseras på dess marknadsvärde. Förmåner som är skattepliktiga ska deklareras på den anställdas deklaration och beskattas enligt den vanliga skattesatsen.

Vilka förmåner är skattepliktiga?

De flesta förmåner är skattepliktiga, inklusive sjukförsäkring, tandvårdsförsäkring, personalrabatt, förmånliga lån och friskvårdsbidrag. Det finns dock vissa undantag för vissa förmåner som inte är skattepliktiga, såsom små gåvor eller prisvärda medaljer.

Hur kan man minska förmånsbeskattning?

Det finns flera sätt att minska förmånsbeskattning, inklusive att erbjuda skattefria förmåner, såsom friskvårdsbidrag eller gåvor till välgörande ändamål. En annan möjlighet är att erbjuda förmåner som är kopplade till jobbet, såsom arbetskläder eller utbildning.

Vad är viktigt att tänka på vid förmånsbeskattning?

Det är viktigt att vara medveten om vilka förmåner som är skattepliktiga och att korrekt redovisa förmåner i bokföringen. Om förmåner inte redovisas korrekt kan det leda till skatteproblem och böter från Skatteverket.


Frågor och svar om förmånsbeskattning

Vad är förmånsbeskattning?

Förmånsbeskattning innebär att en anställds förmåner, utöver den vanliga lönen, räknas som skattepliktig inkomst och beskattas som sådan.

Vilka förmåner kan omfattas av förmånsbeskattning?

Exempel på förmåner som kan omfattas av förmånsbeskattning är bilförmån, fri bostad, personalrabatter och sjukvårdsförmåner.

Hur beräknas förmånsbeskattningen?

Förmånsbeskattningen baseras på en särskild värdering av förmånen och dess marknadsvärde. Vanligtvis utgör 85 procent av förmånens värde underlag för beskattning.

Vem står för förmånsbeskattningen?

Arbetsgivaren är ansvarig för att rapportera förmåner till Skatteverket och att dra av skatt på den anställdas lön för förmåner som är föremål för förmånsbeskattning.

Finns det undantag från förmånsbeskattning?

Ja, vissa förmåner är undantagna från förmånsbeskattning, exempelvis friskvårdsbidrag, arbetskläder och mindre julgåvor.