Garantipensionen – en grundtrygghet för låginkomsttagare

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen och är till för personer som har haft låg eller ingen arbetsinkomst under sitt yrkesverksamma liv. Här är allt du behöver veta om garantipension.

Vad är Garantipension?

Vid låg eller utebliven pensionsgrundande inkomst

Garantipensionen är ett grundskydd för personer som inte har tjänat in tillräckligt med inkomstgrundad pension. Om din arbetsinkomst har varit låg eller om du inte har jobbat alls, kan du ansöka om garantipension i samband med ansökan om inkomstpension.

Kriterier för garantipension

Garantipensionen betalas ut från 65 års ålder och minskar om du tjänar in nya pensionsrätter genom högre inkomstpension. För att ha rätt till garantipension ska du ha bott i Sverige i minst tre år och ha varit verksam i minst 40 år mellan 16 och 54 års ålder för att få full garantipension. Varje år du bott utanför Sverige minskar din garantipension med 0,25 %.

Så mycket kan du få i garantipension

Maxbeloppet för garantipensionen är 9 781 kr i månaden för ensamstående och 8 855 kr i månaden om du är gift (gäller från augusti 2022). Du har ingen rätt till garantipension om din inkomstpension överstiger 14 882 kr brutto i månaden som ensamstående, eller 13 477 kr brutto i månaden om du är gift (gäller från augusti 2022). Det är dock alltid din beräknade inkomstgrundade pension vid 65 års ålder som påverkar rätten till garantipension, vilket innebär att du kanske inte uppfyller kraven för garantipension även om du tar ut pension före 65 års ålder.


Frågor och svar om garantipension

Vad är garantipension?

Garantipension är en form av pension som betalas ut till personer som inte har tillräckligt hög inkomst eller tillgångar för att få en tillräcklig pension från allmän pension och eventuella privata pensionsförsäkringar. Garantipensionen är en statlig pension som betalas ut av Pensionsmyndigheten.

Vilka krav måste uppfyllas för att få garantipension?

För att få garantipension måste man ha uppnått ålderspensioneringen och ha bott i Sverige i minst 40 år efter det att man fyllde 16 år. Man måste också ha en inkomst som är lägre än garantipensionen, samt ha tillgångar som understiger ett visst belopp.

Hur mycket pengar får man i garantipension?

Garantipensionen är en fast summa som varierar beroende på civilstånd och boendesituation. För en ensamstående person som bor i hyresrätt uppgick garantipensionen i september 2021 till 9 130 kronor per månad, medan garantipensionen för en gift eller sammanboende person var 8 092 kronor per person och månad. Garantipensionen kan höjas genom garantipensionstillägg för personer som har låg pension och som har lång tid kvar till sin ålderspension.