Inkasso – att driva in skulder

Inkasso är en tjänst som erbjuds av företag som specialiserat sig på att driva in obetalda skulder. När en faktura eller en annan betalning inte betalas kan en borgenär anlita ett inkassoföretag för att driva in pengarna. Inkassoföretaget skickar ut ett inkassokrav till gäldenären för att uppmana till betalning.

Vad är skillnaden mellan frivillig och tvångsvis inkasso?

Frivillig inkasso innebär att gäldenären frivilligt betalar skulden efter att ha mottagit ett inkassokrav från inkassobolaget. Om gäldenären inte betalar inom den utsatta tiden går ärendet vidare till tvångsvis inkasso. I detta fall kan inkassoföretaget vidta ytterligare åtgärder för att driva in skulden, såsom att skicka betalningspåminnelser eller till och med inleda en rättslig process.

Vad är en betalningsanmärkning?

Om en skuld inte betalas efter att ha gått igenom både frivillig och tvångsvis inkasso kan en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen. Detta kan ha negativa konsekvenser för gäldenären i framtiden, till exempel genom att det kan bli svårare att ta lån eller skaffa abonnemang.

Vilka regler finns för inkasso?

Inkassoverksamheten är reglerad i Sverige och följer inkassolagen. Enligt lagen måste inkassobolagen följa vissa regler, till exempel att informera gäldenären om vilka krav som ställs och vilka rättigheter som gäldenären har. Det finns också ett maxpris för inkassokostnader som inkassobolagen får ta ut.

När kan man anlita Kronofogden?

Om en skuld inte betalas trots tvångsvis inkasso kan ärendet gå vidare till Kronofogden. Kronofogden ansvarar för att genomföra en utmätning av tillgångar för att betala av skulden. Kronofogden kan även besluta om en betalningsplan om gäldenären inte kan betala hela skulden på en gång.


Frågor och svar om inkasso

Vad är inkasso?

Inkasso är en process där en inkassobyrå eller en annan organisation tar hand om och driver in obetalda skulder från en gäldenär åt en fordringsägare.

Vilka skulder kan skickas till inkasso?

Alla typer av obetalda skulder kan skickas till inkasso, exempelvis obetalda räkningar, hyror, kreditkortsskulder och andra lån.

Vad gör en inkassobyrå?

En inkassobyrå är specialiserad på att driva in obetalda skulder åt fordringsägare. De skickar kravbrev till gäldenären, försöker få till en betalningsplan och kan vid behov vidta rättsliga åtgärder för att driva in skulden.

Vad händer om man inte betalar en inkassoskuld?

Om en inkassoskuld inte betalas kan det leda till ytterligare påminnelser, ränta och till slut kronofogdens ingripande. Det kan även påverka kreditvärdigheten och göra det svårare att få lån eller andra former av kredit.

Vad kan man göra om man anser att en inkassoskuld är felaktig?

Om man anser att en inkassoskuld är felaktig eller överdriven kan man kontakta inkassobyrån och begära en specificering av kravet. Om det inte går att lösa på det sättet kan man vända sig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för hjälp med att tvista om kravet.