Konsumentköplagen – skyddar privatpersoner vid köp från företag

Konsumentköplagen är en tvingande lag som skyddar privatpersoner vid köp av varor och digitalt innehåll från företag. Lagen gäller för nya, begagnade och nedsatta varor, samt för varor som ska tillverkas efter beställning.

Skyddar mot företag med sämre villkor

Företag får inte ge sämre villkor än vad lagen säger och kan åläggas att betala vite om de inte uppfyller kraven. Detta ger konsumenter en extra trygghet när de handlar från företag.

Reklamation och reglering av försenade leveranser

Konsumenten har rätt att reklamera en vara om den inte fungerar eller om kvaliteten inte överensstämmer med avtalet. Försenade eller uteblivna leveranser, avbeställningar och konsumentens ansvar regleras också i konsumentköplagen.

Gäller mellan företag och privatpersoner

Köplagen gäller mellan företag, privatpersoner och när en privatperson säljer en vara till ett företag. Det är viktigt att känna till dessa regler för att undvika obehagliga överraskningar vid köp.

Dispositiv lag med möjlighet till andra villkor

Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att köpare och säljare kan avtala om andra villkor än de som står angivna i lagen. Detta ger en viss flexibilitet vid avtal mellan företag och privatpersoner.

Konsumentköplagen ger konsumenter ett starkt skydd vid köp från företag och är en viktig lag att känna till för både privatpersoner och företag.


Frågor och svar om konsumentköplagen

Vilka varor täcks av Konsumentköplagen?

Konsumentköplagen täcker nya, begagnade och nedsatta varor, samt varor som tillverkas efter beställning.

Vad innebär dispositiv lag?

Köplagen är en dispositiv lag, vilket innebär att köpare och säljare kan avtala om andra villkor än de som står angivna i lagen.

Vad kan en konsument göra om en vara inte fungerar som den ska?

En konsument kan reklamera en vara om den inte fungerar eller om kvaliteten inte överensstämmer med avtalet.