Kontering är en viktig del av bokföringen och handlar om att föra in affärshändelser i rätt konto i företagets bokföringssystem. Här går vi igenom vad kontering innebär, varför det är viktigt och hur man gör en korrekt kontering.

Vad är kontering?

Kontering är den process där en affärshändelse, som till exempel en inköpsfaktura eller en försäljning, förs in i rätt konto i företagets bokföringssystem. Kontoavdrag görs från ett konto och läggs på ett annat för att matcha transaktionen.

Varför är kontering viktigt?

Kontering är viktigt eftersom det gör det möjligt att spåra företagets ekonomiska transaktioner på ett strukturerat sätt. Genom att ha korrekta och noggranna uppgifter om företagets intäkter och kostnader kan du bättre planera och fatta beslut om företagets ekonomi.

Hur gör man en korrekt kontering?

För att göra en korrekt kontering måste du först avgöra vilken typ av affärshändelse som har inträffat och vilket konto det ska bokföras på. Du behöver också känna till kontoplanen och ha grundläggande kunskap om bokföring. När du har identifierat rätt konto gör du ett kontoavdrag från ett konto och lägger till en motsvarande summa på det andra kontot.

Vad är kontoplanen?

En kontoplan är en struktur av konton som används för att organisera företagets ekonomiska transaktioner. Kontoplanen består av en lista över alla konton som företaget använder för att bokföra sina transaktioner, och det är viktigt att den är uppdaterad och används på ett korrekt sätt för att konteringarna ska vara korrekta.

Vad är skillnaden mellan kredit och debet i en kontering?

I en kontering används begreppen kredit och debet för att beskriva vilket konto som får en ökning eller minskning av beloppet. Kredit innebär en ökning av ett konto och debet innebär en minskning av ett konto. För att en kontering ska vara korrekt måste kredit och debet matchas på ett sätt som motsvarar transaktionen.

Kontering är en viktig del av bokföringen och handlar om att föra in affärshändelser i rätt konto i företagets bokföringssystem. Det är viktigt att ha korrekta och noggranna uppgifter om företagets intäkter och kostnader för att bättre planera och fatta beslut om företagets ekonomi. En korrekt kontering kräver grundläggande kunskaper om bokföring, kontoplanen och hur man matchar kredit och debet på ett sätt som motsvarar transaktionen.


Frågor och svar om deflation

Vad är kontering?

Kontering är den process där en affärshändelse, som till exempel en inköpsfaktura eller en försäljning, förs in i rätt konto i företagets bokföringssystem.

Varför är kontering viktigt?

Kontering är viktigt eftersom det gör det möjligt att spåra företagets ekonomiska transaktioner på ett strukturerat sätt. Genom att ha korrekta och noggranna uppgifter om företagets intäkter och kostnader kan man bättre planera och fatta beslut om företagets ekonomi.

Vilken roll spelar kontoplanen i konteringen?

Kontoplanen är en struktur av konton som används för att organisera företagets ekonomiska transaktioner. Den är en grundläggande del av konteringen eftersom den anger vilket konto som en affärshändelse ska bokföras på.

Vad är skillnaden mellan kredit och debet i en kontering?

Kredit och debet är två begrepp som används för att beskriva vilket konto som får en ökning eller minskning av beloppet. Kredit innebär en ökning av ett konto och debet innebär en minskning av ett konto. För att en kontering ska vara korrekt måste kredit och debet matchas på ett sätt som motsvarar transaktionen.

Hur kan man lära sig mer om kontering?

Det finns många sätt att lära sig mer om kontering, inklusive att ta en grundläggande kurs i bokföring eller att läsa böcker och artiklar om ämnet. Det kan också vara en fördel att få handledning av en erfaren bokföringskonsult eller att använda sig av en digital bokföringstjänst som automatiskt konterar transaktioner.