Läs mer om kronofogden

Kronofogden har som sin främsta uppgift att hämta in utestående skulder som har lämnats obetalda av företag, myndigheter och privatpersoner. Dessa skulder kan omfatta allt från parkeringsböter till obetalda hyror och skatter. Genom att kontakta Kronofogden med personnummer eller organisationsnummer, kan man få information om en skuld och dess storlek. Att inte betala sina skulder kan leda till en betalningsanmärkning, vilket kan göra det svårt att få lån, teckna hyresavtal eller handla på kredit. Förutom att driva in skulder, utför Kronofogden också andra uppgifter, såsom avhysning vid hyresskulder och övervakning av konkursförvaltning.

Påminnelsefaktura, inkasso och betalningsföreläggande via Kronofogden

Kronofogden arbetar också förebyggande genom att erbjuda råd och stöd till personer som har ekonomiska svårigheter, oavsett om det gäller unga eller vuxna. De kan också hjälpa svårt skuldsatta genom skuldsanering, vilket innebär att personen får sina skulder avskrivna.

Företag som inte har fått sina fakturor betalda kan skicka ut påminnelser och lägga till en påminnelseavgift. Om skulden fortfarande inte betalas, kan ett inkassoföretag driva in skulden. Alternativt kan man ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden som fastställer kravet i ett utslag, såvida gäldenären inte invänder. Kronofogden undersöker sedan gäldenärens tillgångar och fatta beslut om hur skulden ska drivas in, vilket kan ske genom utmätning, t.ex. genom löneutmätning.


Frågor och svar om kronofogden

Vilka är Kronofogdens huvudsakliga uppgifter?

Kronofogden har som sin främsta uppgift att hämta in utestående skulder som har lämnats obetalda av företag, myndigheter och privatpersoner. De utför även andra uppgifter såsom avhysning vid hyresskulder och övervakning av konkursförvaltning.

Vad kan hända om man inte betalar sina skulder och får en betalningsanmärkning?

Om man inte betalar sina skulder kan man få en betalningsanmärkning, vilket kan göra det svårt att få lån, teckna hyresavtal eller handla på kredit.

Vilken hjälp kan Kronofogden erbjuda till personer med ekonomiska svårigheter?

Kronofogden kan erbjuda råd och stöd till personer som har ekonomiska svårigheter, oavsett om det gäller unga eller vuxna. De kan också hjälpa svårt skuldsatta genom skuldsanering, vilket innebär att personen får sina skulder avskrivna.