Vad är ett lager?

Ett lager består av varor som köpts in av ett företag och förvaras tills de säljs vidare. Storleken på lagret varierar beroende på verksamhetstyp, där tjänsteföretag har vanligtvis ett litet lager medan varutillverkande företag har ett större lager.

Vad är lagervärdering?

Lagervärdering är en process som görs i slutet av räkenskapsåret där varulagret inventeras och värderas enligt olika principer, såsom lägsta värdets princip (LVP) eller först in-först ut-principen (FIFO).


Frågor och svar om lager

Vad är lagervärdering och varför är det viktigt?

Lagervärdering är processen där varulagret inventeras och värderas i slutet av räkenskapsåret enligt olika principer som lägsta värdets princip (LVP) eller först in-först ut-principen (FIFO). Det är viktigt för att få en korrekt bild av företagets tillgångar och ekonomiska situation.

Vilka företag behöver ha ett större lager och varför?

Varutillverkande företag behöver vanligtvis ha ett större lager än tjänsteföretag, eftersom de behöver förvara råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter tills de säljs vidare.