Likviditet är en viktig faktor inom företagsekonomi och innebär företagets förmåga att snabbt och effektivt omsätta tillgångar i pengar. Här går vi igenom vad likviditet innebär, varför det är viktigt och hur man kan mäta det.

Vad är likviditet?

Likviditet handlar om företagets förmåga att snabbt och effektivt omsätta tillgångar i pengar. Det handlar alltså om hur lätt det är för företaget att få tag på pengar om det skulle behöva det. En hög likviditet innebär att företaget har tillgångar som är lätta att sälja eller omvandla till pengar.

likviditet

Varför är likviditet viktigt?

Likviditet är viktigt eftersom det påverkar företagets möjlighet att klara av sina kortfristiga betalningsåtaganden, som exempelvis löner, räkningar och leverantörsbetalningar. Om företaget saknar likvida tillgångar kan det leda till betalningssvårigheter och i värsta fall konkurser. En hög likviditet ger företaget en tryggare ekonomisk ställning.

Hur kan man mäta likviditet?

Likviditet kan mätas på olika sätt, men vanligt är att man använder sig av nyckeltal som snabblikviditet och rörelsekapital. Snabblikviditet mäter företagets förmåga att klara sina betalningsåtaganden de närmaste 12 månaderna genom att jämföra de mest likvida tillgångarna med de kortfristiga skulderna. Rörelsekapital mäter skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder på kort sikt och används för att bedöma företagets likviditet och finansiella hälsa.

Hur påverkar likviditeten företagets möjligheter att ta lån?

Likviditeten har stor påverkan på företagets möjligheter att ta lån, eftersom långivare ofta vill se att företaget har en god likviditet för att vara säkra på att lånet kommer att kunna återbetalas. Ett företag med hög likviditet anses ofta ha en lägre kreditrisk och kan därför få lägre ränta på lån.

Vad kan företag göra för att förbättra sin likviditet?

Företag kan förbättra sin likviditet genom att minska sina kostnader, öka sina intäkter och förbättra sin kassaflödesplanering. Det kan också vara fördelaktigt att minska lagerhållningen eller att sälja av mindre lönsamma tillgångar för att få in likvida medel.


Frågor och svar om likviditet

Vad är likviditet?

Likviditet är företagets förmåga att snabbt och effektivt omsätta tillgångar i pengar. Det handlar om hur lätt det är för företaget att få tag på pengar om det skulle behöva det.

Varför är likviditet viktigt?

Likviditet är viktigt eftersom det påverkar företagets möjlighet att klara av sina kortfristiga betalningsåtaganden. En hög likviditet ger företaget en tryggare ekonomisk ställning.

Hur kan man mäta likviditet?

Likviditet kan mätas på olika sätt, men vanligt är att man använder sig av nyckeltal som snabblikviditet och rörelsekapital. Snabblikviditet mäter företagets förmåga att klara sina betalningsåtaganden de närmaste 12 månaderna genom att jämföra de mest likvida tillgångarna med de kortfristiga skulderna. Rörelsekapital mäter skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder på kort sikt och används för att bedöma företagets likviditet och finansiella hälsa.

Hur påverkar likviditeten företagets möjligheter att ta lån?

Likviditeten har stor påverkan på företagets möjligheter att ta lån, eftersom långivare ofta vill se att företaget har en god likviditet för att vara säkra på att lånet kommer att kunna återbetalas. Ett företag med hög likviditet anses ofta ha en lägre kreditrisk och kan därför få lägre ränta på lån.

Vad kan företag göra för att förbättra sin likviditet?

Företag kan förbättra sin likviditet genom att minska sina kostnader, öka sina intäkter och förbättra sin kassaflödesplanering. Det kan också vara fördelaktigt att minska lagerhållningen eller att sälja av mindre lönsamma tillgångar för att få in likvida medel.