En likviditetsbudget är en prognos över hur mycket likvida medel som ett företag kommer att ha tillgängligt under en viss period. Det är ett verktyg som hjälper företaget att planera och kontrollera sin likviditet och se till att det finns tillräckligt med pengar för att täcka sina utgifter.

Hur fungerar en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget fungerar genom att man uppskattar sina inkomster och utgifter under en viss period, vanligtvis en månad eller ett kvartal. Genom att göra detta kan man se hur mycket likvida medel som kommer att finnas tillgängliga under denna period och om det behövs vidta åtgärder för att förbättra likviditeten.

Vad innehåller en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget innehåller vanligtvis företagets förväntade inkomster och utgifter under en viss period. Inkomsterna kan inkludera försäljning, investeringsinkomster eller intäkter från andra källor. Utgifterna kan inkludera löner, räntekostnader, inköp av råmaterial eller andra utgifter som företaget har.

Hur upprättar man en likviditetsbudget?

För att upprätta en likviditetsbudget behöver man först samla in information om företagets inkomster och utgifter. Sedan kan man uppskatta hur mycket likvida medel som kommer att finnas tillgängliga under en viss period. Detta kan göras genom att använda sig av historiska data, uppskattningar av framtida försäljning eller andra metoder.

Varför är en likviditetsbudget viktig?

En likviditetsbudget är viktig eftersom den hjälper företaget att planera och kontrollera sin likviditet. Genom att ha en klar bild över företagets likviditet kan man undvika kriser och vidta åtgärder i tid för att förbättra likviditeten.


Frågor och svar om likviditetsbudget

Varför är det viktigt att ha en likviditetsbudget under osäkra tider?

Det är viktigt att ha en likviditetsbudget under osäkra tider eftersom företag då kan uppskatta hur mycket likvida medel som kommer att finnas tillgängliga och vidta åtgärder för att säkra likviditeten.

Vad händer om företaget inte har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina utgifter?

Om företaget inte har tillräckligt med likvida medel för att täcka sina utgifter kan det leda till betalningsproblem och i värsta fall till konkurs.

Kan en likviditetsbudget hjälpa företaget att få lån från banken?

Ja, en likviditetsbudget kan vara en viktig del av en låneansökan eftersom den visar banken att företaget har en plan för att hantera sin likviditet och kan betala tillbaka lånet.

Vad händer om företagets faktiska likviditet avviker från budgeten?

Om företagets faktiska likviditet avviker från budgeten kan det vara nödvändigt att justera budgeten och vidta åtgärder för att förbättra likviditeten.

Vilka typer av företag kan dra nytta av en likviditetsbudget?

Alla typer av företag kan dra nytta av en likviditetsbudget, oavsett storlek eller bransch. Det är särskilt viktigt för företag som har höga rörliga kostnader eller stora säsongsmässiga variationer i försäljningen.