Moms – en skatt på varor och tjänster

Moms är en mervärdesskatt som betalas till staten vid köp av varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp, men företagare måste lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

moms

De olika momssatserna

Momsen består av olika momssatser som är beroende av vilken typ av vara eller tjänst som försäljningen gäller. De olika momssatserna är 25, 12 och 6 procent. Momssatsen på 25 procent är den vanligaste använda satsen, medan momssatsen på 12 procent används för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping och rumsuthyrning samt konstverk. Momssatsen på 6 procent används för buss-, flyg- och taxiresor, tidningar, böcker, biblioteksverksamhet och vissa typer av rättigheter. Dock finns det undantag när det gäller moms, och vissa varor och tjänster är inte momspliktiga.

Ingående moms

Ingående moms är den moms som betalas när man köper in varor och tjänster till företaget. Den ingående momsen är ingen kostnad för företaget eftersom staten betalar tillbaka den summan till företaget.

Utgående moms

Utgående moms är den moms som företaget tar ut av sina kunder vid försäljning av produkter eller tjänster. Den utgående momsen är ingen kostnad för företaget utan en skatt som kunden betalar och som företaget vid ett senare skede redovisar till staten.

Momspliktig verksamhet

En verksamhet som har en försäljning som överstiger 30 000 kr exklusive moms är momspliktig och måste registrera sig för moms. Momsbefrielse gäller för företag som beräknar att försäljningen av varor och tjänster inte kommer överstiga 30 000 kronor exklusive moms under det första beskattningsåret. Momsbefrielse är dock frivilligt, och ett företag kan alltid välja att bli momspliktigt även när försäljningen understiger 30 000 kronor exklusive moms.


Frågor och svar om moms

Vad är moms?

Moms är en indirekt skatt på varor och tjänster som läggs på priset som kunden betalar. Momsen betalas av kunden till säljaren, som i sin tur betalar moms till staten.

Hur fungerar moms?

Företag som säljer varor och tjänster lägger till moms på priset som kunden betalar. Den momsen som företaget har betalat på sina inköp kan dras av från momsen som företaget har tjänat på försäljningen. Skillnaden mellan momsen på inköp och moms på försäljning betalas till staten.

Vad är momssatsen och hur bestäms den?

Momsen kan vara antingen en hög sats eller en reducerad sats, beroende på varan eller tjänsten som säljs. I Sverige är den allmänna momssatsen 25%, medan vissa varor och tjänster har reducerade satser på 12% eller 6%. Momsen bestäms av staten och kan ändras från tid till annan.