Netto är en central ekonomisk term som används för att beskriva det belopp som återstår efter att skatter och eventuella avdrag har dragits av. Förståelsen av netto är viktig för att analysera och utvärdera olika ekonomiska aspekter i både privat- och företagsekonomi. I denna introduktion till netto kommer vi att gå igenom grundläggande begrepp som netto och brutto samt utforska några vanliga tillämpningar av netto, såsom nettovikt, nettovinst och nettoomsättning.

Vad innebär netto?

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter att skatter och eventuella avdrag har dragits av.

Netto kontra brutto

Motsatsen till netto är brutto, vilket beskriver beloppet innan skatt och eventuella avdrag. Netto används även i andra sammanhang, till exempel för att ange en produkts vikt med avdrag för förpackningens vikt, vilket kallas nettovikt.

Nettolön: Beloppet efter skatteavdrag

Nettolön är det belopp som återstår efter att skatteavdrag har gjorts från en anställds lön. Det återstående beloppet betalas därefter ut kontant till den anställda.

Nettoomsättning: Företagsintäkter efter avdrag

Nettoomsättning avser vanligtvis ett företags intäkter efter att rabatter och skatter har dragits av. Nettoomsättningen registreras årligen och kan hittas i företagets resultaträkning.


Frågor och svar om netto

Vad är nettolön?

Nettolön är den lön som en anställd får utbetald efter avdrag för skatter och andra avgifter. Nettolönen är alltså det belopp som faktiskt hamnar på den anställdes bankkonto varje månad.

Vad är skillnaden mellan bruttolön och nettolön?

Bruttolön är den totala lönen som en anställd får innan avdrag för skatter och andra avgifter. Nettolön är däremot den lön som faktiskt betalas ut efter avdrag för skatter och andra avgifter. Skillnaden mellan bruttolön och nettolön utgörs av olika skatter och avgifter som arbetsgivaren är skyldig att betala in till myndigheterna.

Hur beräknas nettolön?

Nettolönen beräknas genom att dra av skatt och andra avgifter från bruttolönen. Skatten beror på den anställdes inkomst och andra faktorer som t.ex. civilstånd och eventuella avdrag. Andra avgifter som kan dras av från bruttolönen inkluderar sociala avgifter och pensionssparande. Efter avdrag för skatt och andra avgifter betalas nettolönen ut till den anställda.