Ob-tillägg, eller ob-ersättning, är en extra ersättning som betalas ut till anställda som arbetar under oregelbundna arbetstider, såsom kvällar, nätter och helger. Detta tillägg är vanligtvis en procentsats av den vanliga grundlönen.

När utbetalas ob-tillägg?

Ob-tillägg betalas ut i samband med den vanliga löneutbetalningen och baseras på den faktiska arbetstiden under oregelbundna arbetstider.

Hur beräknas ob-tillägg?

Ob-tillägg beräknas vanligtvis som en procentsats av den vanliga grundlönen. Den exakta procentsatsen varierar beroende på tidpunkt på dygnet, dag i veckan och typ av arbete.

Är ob-tillägg skattepliktigt?

Ja, ob-tillägg är skattepliktigt precis som vanlig lön. Det innebär att det dras skatt och sociala avgifter från beloppet innan det betalas ut till den anställde.

Vad är skillnaden mellan ob-tillägg och övertidsersättning?

Ob-tillägg utbetalas för arbete under oregelbundna arbetstider, medan övertidsersättning betalas ut för arbete som utförs utöver den vanliga arbetstiden. Övertidsersättning är oftast en högre procentsats av den vanliga grundlönen än ob-tillägg.


Frågor och svar om ob-tillägg

Vilka arbetstider innefattas av OB-tillägg?

OB-tillägg utgår vanligtvis för arbetstid på kvällar, nätter och helger, det vill säga utanför ordinarie arbetstid på dagtid. Vilka tider som räknas som kvällar, nätter och helger kan variera mellan olika branscher och arbetsgivare.

Vilken nivå har OB-tillägg?

OB-tillägget varierar beroende på vilken tid på dygnet eller dagen som arbetet utförs. Till exempel kan kvälls- eller nattarbete ge högre OB-tillägg än arbete på helger eller röda dagar.

Vem har rätt till OB-tillägg?

Rätten till OB-tillägg kan variera beroende på arbetsavtal och kollektivavtal. Vanligtvis har anställda som utför arbete utanför ordinarie arbetstid rätt till OB-tillägg, men detta kan skilja sig åt mellan olika branscher och arbetsgivare.

Hur påverkar OB-tillägg skatter och pensioner?

OB-tillägg räknas som en del av den anställdas lön och påverkar därför skatt och pension på samma sätt som den ordinarie lönen gör. Eftersom OB-tillägg oftast är högre än den ordinarie lönen kan det leda till en högre skatt och pension.

Kan man förhandla om OB-tillägg?

Om det inte finns något kollektivavtal som reglerar OB-tillägg kan man som anställd förhandla med arbetsgivaren om ersättningen. Det kan vara viktigt att ha koll på vad som är rimligt för branschen och arbetsuppgifterna för att kunna argumentera för en högre ersättning.