Organisationsnummer – en unik identifiering för juridiska personer

Ett organisationsnummer är en unik identifiering för juridiska personer såsom företag, föreningar och stiftelser. Numret består av tio siffror och används för att särskilja en organisation från andra.

Organisationsnummer

Hur är organisationsnumret uppbyggt?

Organisationsnumret består av tio siffror och är uppbyggt på ett sätt som skiljer det från personnummer. Den tredje siffran i organisationsnumret är aldrig lägre än 2 för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas utifrån de andra nio siffrorna. Första siffran indikerar vilken företagsform organisationen har. Till exempel står 5 för aktiebolag och 7 för ekonomisk förening.

Vem utfärdar organisationsnummer?

Bolagsverket är den vanligaste myndigheten som utfärdar organisationsnummer, men andra myndigheter som Skatteverket, Lantmäteriet och Länsstyrelsen kan också utfärda organisationsnummer. När en juridisk person skapas, tilldelas det automatiskt ett organisationsnummer.

Varför är organisationsnummer viktigt?

Organisationsnummer är viktigt för att skilja en organisation från andra och används för bland annat myndighetskontakt, redovisning och fakturering. Det underlättar också för andra organisationer att göra affärer med en specifik juridisk person, vilket kan bidra till en smidigare hantering av företagsverksamheten.


Frågor och svar om organisationsnummer

Vad är ett organisationsnummer?

Ett organisationsnummer är en unik identifierare som används för att registrera företag och organisationer i olika offentliga register. Numret används för att skilja företag och organisationer från varandra och för att förenkla hanteringen av företagsinformation.

Vilka organisationer behöver ha ett organisationsnummer?

Alla företag och organisationer som är registrerade i ett officiellt register, som t.ex. Bolagsverket eller Skatteverket, behöver ha ett organisationsnummer. Det gäller även ideella föreningar och stiftelser.

Hur får man ett organisationsnummer?

För att få ett organisationsnummer behöver man registrera sitt företag eller organisation hos Bolagsverket eller Skatteverket. Registreringsprocessen varierar beroende på typ av företag eller organisation och vilken verksamhet man bedriver. Efter registreringen får man ett unikt organisationsnummer som används för att identifiera företaget eller organisationen i olika sammanhang.