Pantbrev är en säkerhet i fastigheter som används för att belåna fastigheter. Det är en dokumentation av den rätt som en långivare har i en fastighet som säkerhet för ett lån.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är en handling som intygar att det finns en rättighet att ta ut säkerhet i fastigheten om det uppstår en obetald skuld. Pantbrevet innehåller uppgifter om den fastighet som är panten, beloppet för pantbrevet, vilket lån det är kopplat till, samt uppgifter om pantinnehavaren.

Varför används pantbrev?

Pantbrev används som säkerhet för lån och kredit, särskilt när det gäller fastighetslån. Genom att långivaren har en rättighet i fastigheten som panten innebär det att långivaren kan ta ut pengar som är lånade om låntagaren inte betalar tillbaka lånet.

Hur får man ett pantbrev?

Pantbrev utfärdas av Lantmäteriet. För att få ett pantbrev måste man ansöka om det och betala en avgift till Lantmäteriet. Pantbrevet utfärdas vanligtvis i samband med att man tar ett lån, och det finns alltid ett pantbrev för varje lån som tas mot fastigheten.

Vilka typer av pantbrev finns det?

Det finns två typer av pantbrev – första pantbrevet och andra pantbrevet. Första pantbrevet är en prioriterad rättighet i fastigheten, vilket innebär att den som har första pantbrevet har rätt till försäljningsintäkterna från fastigheten i händelse av tvångsförsäljning. Andra pantbrevet är en säkerhet som kommer i andra hand och är alltså inte lika prioriterad som det första pantbrevet.

Vad händer vid försäljning av fastigheten?

Vid en försäljning av en fastighet måste alla pantbrev lösas ut, vilket innebär att lånen måste betalas tillbaka och pantbrevet måste avskrivas. I vissa fall kan en ny ägare ta över befintliga pantbrev, men det kräver vanligtvis godkännande från långivaren.

Sammanfattningsvis är pantbrev en viktig del av fastighetsfinansiering, då de ger långivare en säkerhet för lån och kredit. Pantbrevet kan ha olika prioriteringar beroende på om det är första eller andra pantbrevet, och de måste lösas ut vid försäljning av fastigheten.


Frågor och svar om pantbrev

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är en skriftlig handling som innebär att en fastighet pantsätts som säkerhet för en skuld.

Vilken funktion har ett pantbrev?

Pantbrevet fungerar som ett säkerhetsinstrument som ger den som innehar pantbrevet rätt att få betalt ur fastigheten vid en eventuell försäljning eller tvångsförsäljning.

Vilka kan utfärda ett pantbrev?

Endast en person eller organisation som har beviljats behörighet av Lantmäteriet kan utfärda ett pantbrev.

Vilka avgifter är vanligtvis kopplade till pantbrev?

Avgifter som kan vara kopplade till pantbrev är bland annat expeditionsavgift, lagfartsavgift och pantbrevsavgift. Beloppen kan variera beroende på fastighetens värde och region.

Vad händer med pantbrevet när lånet är återbetalt?

När lånet är återbetalt kan pantbrevet antingen behållas som ett bevis på att fastigheten har varit pantsatt, eller så kan det lämnas tillbaka till Lantmäteriet för att bli makulerat.