Premiepension är en del av det svenska pensionssystemet som ger möjlighet för dig som arbetar att själv välja var dina pensionspengar ska placeras. Du kan välja mellan olika fonder som förvaltar pengarna och därmed påverka avkastningen på din premiepension. Premiepensionen betalas in av din arbetsgivare och är en frivillig del av pensionssystemet.

Premiepension – En mindre del av den allmänna pensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen i Sverige som kan placeras i fonder. Din pension bestäms av vad du tjänar, om du har tjänstepension och hur många år du arbetar. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är den stora delen av den allmänna pensionen medan premiepensionen är en mindre del. Premiepensionen betalas in med 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst varje år och du kan själv välja vilka fonder som pengarna ska placeras i.

Åldersbaserad fond för premiepensionen

Om du inte gör ett aktivt val kommer din premiepension att placeras i AP7 Såfa, en åldersbaserad fond förvaltad av den statliga Sjunde AP-fonden. Det innebär att fonden anpassas efter din ålder och hur lång tid det är kvar tills din pension. Från och med den månad du fyller 62 år kan du ta ut premiepensionen med ett visst belopp i månaden. Du kan också teckna ett efterlevandeskydd för din premiepension.

Företagare behöver ta hand om sin egen pension

För att få allmän pension när du har ett aktiebolag måste du ta ut lön och betala skatt och arbetsgivaravgifter. Om du har en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag är ditt överskott i firman pensionsgrundande. Du har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen, men det är inte alltid skattemässigt fördelaktigt. För att kompensera för den tjänstepension som många anställda får bör du som företagare också spara själv. Det rekommenderas att spara 4,5–6 procent av lönen eller överskottet.


Frågor och svar om premiepension

Vad är premiepension?

Premiepension är en del av den allmänna pensionen som ger dig möjlighet att själv välja och placera en del av dina pensionspengar hos olika fonder.

Vilka kan ha premiepension?

Alla som är födda 1938 eller senare och som har tjänat in allmän pension har rätt till premiepension.

Hur mycket pengar betalar man in till premiepensionen?

På din allmänna pension betalar du in 18,5 procent av din inkomst, därav går 2,5 procent till premiepensionen.

Vad händer om man inte gör något aktivt val av fonder i premiepensionen?

Om du inte gör något aktivt val placeras dina premiepensionspengar i statens fondtorg, vilket innebär att pengarna fördelas mellan de fonder som finns på fondtorget.

Hur kan man ändra sina val av fonder i premiepensionen?

Du kan ändra dina val av fonder i premiepensionen genom att logga in på Mina sidor hos Pensionsmyndigheten eller genom att kontakta deras kundtjänst.