Ränta kan ha flera betydelser

Ränta är en avgift som långivaren tar ut från låntagaren för att låna ut pengar. Samtidigt kan ränta också innebära avkastning som långivaren får för att låna ut pengar. Ränta är vanligt förekommande när det gäller lån och sparande.

Ränta

Nominell ränta är grunden för beräkning av kostnader

Nominell ränta är den grundläggande räntan som används för att beräkna kostnader för lån och ränta på sparande. Denna ränta används till exempel vid bolån och andra lån.

Effektiv ränta ger en samlad bild av kostnaden för lånet

Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån under ett år, inklusive alla avgifter och ränta. Detta ger en bättre bild av den faktiska kostnaden för lånet och hjälper konsumenter att jämföra olika lån.

Reporänta är en viktig faktor för ekonomin

Reporäntan är den ränta som Riksbanken använder för att påverka marknadsräntorna och därmed styra inflationen. Reporäntan används för att hålla inflationen på en stabil nivå och är en viktig faktor för ekonomin.


Frågor och svar om ränta

Vad är ränta?

Ränta är en kostnad som betalas för att låna pengar eller en inkomst som erhålls för att låna ut pengar. Ränta uttrycks vanligtvis som en procentandel av lånebeloppet eller det utlånade beloppet.

Hur beräknas ränta?

Ränta beräknas vanligtvis genom att multiplicera lånebeloppet eller det utlånade beloppet med räntesatsen och tiden som pengarna lånas ut eller lånas in. Räntan kan vara fast eller rörlig beroende på avtalet mellan långivare och låntagare.

Vad påverkar räntan?

Räntan påverkas av flera faktorer, inklusive ränteläget i samhället, kreditvärdighet, lånebelopp, återbetalningstid och typ av lån. Räntan kan också påverkas av inflation, politiska beslut och andra ekonomiska faktorer. Räntan kan variera över tid och mellan olika lån och långivare.