Ränteskillnadsersättning kan vara en dold kostnad när man ska byta bank eller amortera extra på sitt bolån. Här går vi igenom vad ränteskillnadsersättning är, när det kan dyka upp och hur man kan undvika den.

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en avgift som banken kan ta ut om du väljer att bryta ett bundet bolån i förtid. Avgiften är ett kompensationsbelopp för den förlorade räntan som banken skulle ha fått om du fortsatt att betala av lånet enligt villkoren.

När behöver man betala ränteskillnadsersättning?

Du behöver betala ränteskillnadsersättning om du bryter ett bundet bolån i förtid. Oftast handlar det om lån med räntebindningstid på 1-5 år, men det kan variera mellan olika banker och låneformer.

Hur stor kan ränteskillnadsersättningen vara?

Ränteskillnadsersättningen beräknas enligt en formel som banken själv bestämmer, men den får inte överstiga den förlorade räntan som banken skulle ha fått under bindningstiden. Det kan vara svårt att uppskatta exakt hur stor ersättning du behöver betala, men banken ska informera dig om kostnaden innan du bestämmer dig för att bryta lånet.

Hur kan man undvika att betala ränteskillnadsersättning?

Det enklaste sättet att undvika ränteskillnadsersättning är att vänta tills räntebindningstiden löpt ut innan du byter bank eller amorterar extra på lånet. Om du ändå vill bryta lånet i förtid kan det vara värt att förhandla med banken om att minska eller helt ta bort ränteskillnadsersättningen. Du kan också välja en bank som erbjuder lån utan bindningstid eller med kortare bindningstid för att minska risken för ränteskillnadsersättning.


Frågor och svar om ränteskillnadsersättning

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en avgift som kan tas ut av banken om du bryter ett bundet bolån i förtid. Det är ett kompensationsbelopp för den förlorade räntan som banken skulle ha fått om du fortsatt att betala av lånet enligt villkoren.

När behöver jag betala ränteskillnadsersättning?

Du behöver betala ränteskillnadsersättning om du väljer att bryta ett bundet bolån i förtid, oftast handlar det om lån med räntebindningstid på 1-5 år.

Hur beräknas ränteskillnadsersättningen?

Ränteskillnadsersättningen beräknas enligt en formel som banken själv bestämmer, men den får inte överstiga den förlorade räntan som banken skulle ha fått under bindningstiden.

Kan man förhandla om ränteskillnadsersättningen?

Ja, det kan vara värt att förhandla med banken om att minska eller helt ta bort ränteskillnadsersättningen om du vill bryta lånet i förtid.

Hur kan man undvika att betala ränteskillnadsersättning?

Det enklaste sättet att undvika ränteskillnadsersättning är att vänta tills räntebindningstiden löpt ut innan du byter bank eller amorterar extra på lånet. Du kan också välja en bank som erbjuder lån utan bindningstid eller med kortare bindningstid för att minska risken för ränteskillnadsersättning.