Realisation, eller realisationsvinst, är begrepp inom ekonomi som används för att beskriva en vinst som uppstår vid försäljning av en tillgång som har stigit i värde sedan inköpet. Realisationsvinsten beräknas genom att subtrahera det ursprungliga inköpspriset från försäljningspriset.

Vad är realisation?

Realisation är en ekonomisk term som används för att beskriva en vinst som uppstår vid försäljning av en tillgång som har stigit i värde sedan inköpet. Det är skillnaden mellan det ursprungliga inköpspriset och försäljningspriset.

Exempel på realisation

Ett exempel på realisation är när en person köper en aktie för 100 kronor och säljer den senare för 150 kronor. Realisationsvinsten blir då 50 kronor.

Hur påverkar realisation beskattning?

Realisationsvinsten beskattas vanligtvis som kapitalinkomst och skattesatsen kan variera beroende på landets skattelagstiftning. I vissa fall kan försäljning av tillgångar leda till att man får betala kapitalvinstskatt.

Realisation i företag

Företag kan också uppleva realisationsvinst vid försäljning av tillgångar som exempelvis fastigheter, aktier eller varulager. Dessa vinster redovisas vanligtvis som intäkter i företagets resultat- och förlusträkning.

Realisation och risk

Realisation kan innebära en viss risk eftersom det inte är säkert att en tillgång kommer att stiga i värde. Vid försäljning av en tillgång kan man också gå miste om potentiella framtida vinster om värdet fortsätter att öka.


Frågor och svar om realisation

Vad är realisation?

Realisation är en ekonomisk term som används för att beskriva en vinst som uppstår vid försäljning av en tillgång som har stigit i värde sedan inköpet.

Hur beräknas realisationsvinsten?

Realisationsvinsten beräknas genom att subtrahera det ursprungliga inköpspriset från försäljningspriset.

Hur påverkar realisation beskattning?

Realisationsvinsten beskattas vanligtvis som kapitalinkomst och skattesatsen kan variera beroende på landets skattelagstiftning.

Kan realisationsvinst leda till kapitalvinstskatt?

Ja, i vissa fall kan försäljning av tillgångar leda till att man får betala kapitalvinstskatt.

Kan företag uppleva realisationsvinst?

Ja, företag kan också uppleva realisationsvinst vid försäljning av tillgångar som exempelvis fastigheter eller aktier.