Rotavdrag är en skattereduktion för arbeten i hemmet

Rotavdrag är en förmånlig skattereduktion som privatpersoner kan få för arbeten som utförs i hemmet. Det gäller arbetstid, men inte materialkostnader. Här kan du lära dig mer om hur rotavdrag fungerar och vad en Rotfaktura bör innehålla.

Hur fungerar rotavdrag?

Företag som arbetar inom vissa branscher kan ta betalt enligt ROT-regler (renovering, ombyggnad och tillbyggnad). Om din verksamhet erbjuder tjänster som passar inom dessa kategorier kan du upprätta fakturor enligt särskilda regler. Rotavdrag kan endast ges för fastigheter eller bostadsrätter som ägs av privatpersonen.

Hur mycket uppgår Rotavdraget till?

Din kund kan få en skattereduktion på upp till 50% av totalkostnaden för ett rotarbete. Det maximala beloppet är 50 000 kr per person och år.

Vad bör en Rotfaktura innehålla?

Förutom vanliga faktureringsuppgifter bör en Rotfaktura innehålla specifika uppgifter som är nödvändiga för att kunna ansöka om rotavdrag. Det inkluderar din kunds personnummer, information om arbetets omfattning, var och när arbetet utfördes samt fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer. Fakturan bör även redovisa hur kostnaderna är fördelade på arbete, material och andra kostnader som transport och maskiner. Fakturans totalbelopp, exklusive och inklusive moms, samt momsens storlek och procentsats ska också anges.

Sammanfattningsvis är rotavdrag en fördelaktig skattereduktion som kan hjälpa privatpersoner att minska kostnaderna för arbete i hemmet. För att kunna använda rotavdraget måste företaget som utför arbetet följa särskilda regler och Rotfakturan måste innehålla de specifika uppgifter som krävs för att kunna ansöka om skattereduktionen.

Frågor och svar om rotavdrag

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag är en skattereduktion som privatpersoner kan få för arbete som utförs i hemmet, såsom renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Rotavdraget gäller för den arbetstid som utförs av hantverkare och gäller inte för materialkostnader.

Hur fungerar rotavdrag?

För att kunna få rotavdrag måste arbetet utföras av ett registrerat företag och faktureras på ett speciellt sätt. Privatpersonen kan sedan dra av upp till 50% av arbetskostnaden från sin skatt. Maximalt rotavdrag är 50 000 kronor per person och år.

Vilka arbeten kan omfattas av rotavdrag?

Rotavdrag kan omfatta olika typer av arbeten som utförs i hemmet, inklusive renovering, ombyggnad, tillbyggnad och underhåll av bostaden. Arbeten som kan omfattas av rotavdraget inkluderar t.ex. målning, tapetsering, snickeri, VVS, el, trädgårdsarbete och städning. Dock är det viktigt att notera att vissa arbeten, såsom nybyggnation och vissa typer av installationer, inte omfattas av rotavdraget.