Semesterersättning är en lagstadgad rättighet som arbetstagare har när de inte tar ut sin lagstadgade semester. Det är en ersättning på minst 12 procent av den totala lönen som har tjänats in, och den måste alltid specificeras på lönebeskedet. Semesterersättningen betalas ut en månad efter avslutad anställning och kan betalas ut månadsvis för kortare anställningar. Förskottssemester är också möjligt, vilket innebär att man får ut semesterdagar i förväg, men då uppstår en skuld till arbetsgivaren.

Semesterersättning är en laglig rättighet som innebär att en anställd har rätt till en ersättning om de inte tar ut sin semester. Ersättningen utgör minst 12 procent på lönen som har tjänats in totalt och är alltid specificerad på lönebeskedet. Ersättningen betalas i regel ut senast en månad efter avslutad anställning.

Förskottssemester – En möjlighet att få ut semesterdagar i förskott

Förskottssemester är en möjlighet för arbetsgivaren att betala ut semesterdagar i förväg. När arbetsgivaren ger ut förskottssemester uppstår en skuld till arbetsgivaren som motsvarar det löneavdrag som annars skulle ha gjorts. Skulden avskrivs efter fem år om en anställd blir uppsagd. Om en anställd däremot säger upp sig själv blir hen återbetalningsskyldig om skulden inte är avskriven.

Semesterledigheten tjänas in på ett år och tas ut under året därpå

Semesterledigheten tjänas in på ett år och tas ut under året därpå. En anställd kan ta ut 4-5 veckors sammanhängande semester under en intjänandeperiod som vanligtvis sträcker sig från april till mars. Arbetsgivaren är skyldig att se till att de anställda kan ta ut sin lagstadgade semester.


Frågor och svar om semesterersättning

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är en lagstadgad ersättning som en anställd får om hen inte tar ut semester under en given period.

Vilken är den lägsta procentsatsen för semesterersättning?

Den lägsta procentsatsen för semesterersättning är 12% på den totala lönen som har tjänats in.

När betalas semesterersättningen ut?

Semesterersättningen betalas vanligtvis ut senast en månad efter avslutad anställning.

Kan semesterersättning förhandlas bort?

Nej, semesterersättning är en laglig rättighet och kan inte förhandlas bort.

Hur hittar man information om sin semesterersättning?

Informationen om semesterersättning finns på lönebeskedet och ersättningen ska alltid vara specificerad där.