Skatt – en grundläggande beskrivning av olika skatteformer

Skatt är en avgift som betalas av privatpersoner och företag till staten. Skatt är en av statens huvudsakliga inkomstkällor och används för att finansiera offentliga utgifter såsom sjukvård, skola och infrastruktur. I Sverige finns det flera olika typer av skatter, som inkomstskatt, moms, punktskatt och fastighetsskatt. Skatten beräknas vanligtvis utifrån ens inkomst eller förmögenhet och betalas oftast i form av en procentandel av det belopp som ska beskattas.

Skatt

Vad är skatt?

Skatt är ett belopp som privatpersoner och företag betalar till staten för att finansiera offentliga utgifter såsom skola, sjukvård och infrastruktur.

Vilka typer av skatter finns det i Sverige?

Det finns flera olika typer av skatter i Sverige. De vanligaste inkluderar inkomstskatt, moms, punktskatt, trängselskatt och fordonskatt.

Vad är inkomstskatt?

Inkomstskatt är en skatt som betalas av alla som har en beskattningsbar inkomst, till exempel skatt på lön. Inkomstskatten går till kommuner, landsting och staten.

Vad är moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt som betalas när man köper varor och tjänster. Företagare måste lägga på moms vid försäljning, medan momsen är inräknad i priset vid privat köp.

Vad är punktskatt?

Punktskatt är en konsumtionsskatt som läggs på utvalda varor såsom tobak, alkohol, energi, spel och lotterier. Syftet med punktskatten är att styra människors konsumtionsval genom beskattning.


Frågor och svar om skatt

Vad är skatt?

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Vad är inkomstskatt?

Inkomstskatt är en skatt som betalas av alla som har en beskattningsbar inkomst. Den vanligaste inkomstskatten är skatt på lön. Inkomstskatten går till kommuner, landsting och staten. Alla inkomster ska redovisas i inkomstdeklarationen som skickas till Skatteverket.

Vad är moms?

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster privat. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.