Skattekonto – en guide till redovisning av skatter och avgifter

Alla personer som har en inkomst och betalar skatt eller avgift till Skatteverket tilldelas ett skattekonto. Skattekontot är ett verktyg för att hantera och följa betalningar av skatter och avgifter. Här är några viktiga punkter att känna till om skattekonto:

Skattekonto för privatpersoner

När du betalar skatt eller avgift, bokförs det på ditt skattekonto. Du kan enkelt följa dina inbetalningar och se hur mycket preliminär skatt du ska betala enligt kontrolluppgifterna och slutgiltig skatt enligt slutskattebeskedet. Skattekonto räknar ut en kostnadsränta om det finns ett underskott på kontot. Du kan se saldo och kontohistorik på ditt skattekonto via Skatteverkets e-tjänster eller beställa ett utdrag från Skatteverket.

Vad är Skattekonto? Definition & förklaring

Skattekonto för företagare

Företagare som driver en enskild firma omfattas av samma skattekonto för både företagets och privata skatter och avgifter. En enskild firma har dock inget eget skattekonto eftersom den inte är en egen juridisk person. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och har därför ett eget skattekonto. Företagets ekonomiansvarige eller en redovisningskonsult kan fungera som ombud och ha koll på företagets skattekonto. Ombudet kan bland annat lämna in preliminära inkomstdeklarationer och andra deklarationer.

Skattekonto sammanfattning

Skattekonto är en nödvändig del av hanteringen av skatter och avgifter för både privatpersoner och företag. Via Skatteverkets e-tjänster kan du alltid hålla koll på ditt skattekonto och se saldo och kontohistorik. För företagare är det viktigt att ha koll på företagets skattekonto och att ha ett ombud som kan hjälpa till med redovisningen av skatter och avgifter.


Frågor och svar om skattekonto

Vad är ett skattekonto?

Ett skattekonto är ett konto som tilldelas alla fysiska och juridiska personer som ska redovisa skatt eller avgift till Skatteverket.

Vilken information kan man hitta på sitt skattekonto?

På sitt skattekonto kan man bland annat se sina skatteinbetalningar, sin preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och sin slutgiltiga skatt enligt slutskattebeskedet. Man kan även se saldo och kontohistorik samt beställa utdrag från Skatteverket.

Vilka företag omfattas av skattekonto?

Enskilda firmor omfattas av både företagets och ägarens privata skatter och avgifter på samma skattekonto. Aktiebolag, som är en egen juridisk person, har ett eget skattekonto hos Skatteverket.