Skuldsanering är en möjlighet för personer med stora skulder som inte kan betalas inom en överskådlig tid att få hjälp att bli skuldfria. Det är en process som leds av Kronofogden och kräver att den skuldsatte har gjort stora ansträngningar för att försöka lösa sin ekonomiska situation innan beslutet fattas. Under skuldsaneringen betalar personen en del av sina skulder under ett antal år, upp till fem år, och lever på existensminimum. Efter skuldsaneringen är personen skuldfri och de skulder som inte har betalats av avskrivs. Skuldsanering är dock inte lösningen för personer som endast har tillfälliga betalningssvårigheter.

Skuldsanering som lösning vid betalningsproblem

Skuldsanering är en möjlighet för personer som har stora skulder som de inte kan betala tillbaka inom överskådlig tid. Det är en avbetalningsplan som beviljas av Kronofogden och syftar till att personen ska kunna bli skuldfri och få en ny start i livet. Skuldsanering är inte en lösning för personer med tillfälliga betalningssvårigheter.

Krav och förutsättningar för skuldsanering

För att få skuldsanering måste personen uppfylla vissa krav och förutsättningar. De måste ha gjort stora ansträngningar för att försöka lösa sin ekonomiska situation och ha skulder av en viss storlek. De måste vara folkbokförda i Sverige, inte ha näringsförbud och inte ha genomgått en skuldsanering tidigare. Kronofogden kontrollerar också personens ålder, arbetsförmåga, utbildning och eventuell sjukdom. Innan skuldsaneringen börjar gälla måste också fordringsägarna godkänna avbetalningsplanen.

Skuldsaneringens konsekvenser och begränsningar

Under skuldsaneringen betalar personen en del av skulderna under upp till fem år och lever på existensminimum. Skulderna som inte betalas av avskrivs. Personer som redan lever på existensminimum behöver inte betala av något på sina skulder. Skuldsaneringen är inte en lösning för personer som vill undvika betalningsansvar och det är inte möjligt att dra på sig nya skulder under tiden.

Skuldsanering för företagare

Företagare kan ansöka om skuldsanering för företagare, F-skuldsanering. Det är en möjlighet för privatpersonen att få sin ekonomi sanerad, men inte företagets. En skuldsanering för företagare pågår i tre år och kräver att företaget har drivits på ett seriöst sätt. Det är möjligt att starta företag under en pågående skuldsanering.


Frågor och svar om skuldsanering

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en juridisk process som innebär att en person med allvarliga skulder kan ansöka om att få avskriva en del eller hela sin skuld och få en ny chans att börja om.

Vem kan ansöka om skuldsanering?

Fysiska personer som är skuldsatta kan ansöka om skuldsanering, förutsatt att de uppfyller vissa krav, såsom att de inte tidigare har genomgått en skuldsanering och att de har gjort ansträngningar för att försöka lösa sin ekonomiska situation.

Vilka skulder omfattas av skuldsanering?

De flesta skulder omfattas av skuldsanering, inklusive konsumentkrediter, lån, skatteskulder och hyresskulder. Dock omfattas inte skulder som är kopplade till brottslig verksamhet, underhållsskulder och vissa andra specifika typer av skulder.

Hur lång tid tar en skuldsanering?

En skuldsanering pågår vanligtvis i fem år, men kan förlängas i vissa fall. Under denna tid betalar den skuldsatte av en del av skulderna enligt en avbetalningsplan som bestäms av Kronofogden.

Vad händer efter en skuldsanering?

Efter att skuldsaneringen har avslutats, avskrivs de skulder som inte har betalats av. Den skuldsatte får en ny chans att börja om med en ren ekonomisk situation.