Traktamente – vad är det och hur fungerar det?

Traktamente är ett skattefritt ersättning som betalas ut till personer som reser i tjänsten och behöver täcka sina kostnader för mat och logi. Men vad är det egentligen och hur fungerar det? Låt oss ta en närmare titt.

Vad är traktamente?

Traktamente är en skattefri ersättning som betalas ut till personer som reser i tjänsten och behöver täcka sina kostnader för mat och logi. Traktamente kan betalas ut både för inrikes och utrikes resor och regleras av Skatteverket.

Hur fungerar traktamente?

Traktamente beräknas utifrån ett fastställt schablonbelopp som bestäms av Skatteverket. Beloppet varierar beroende på resmålets avstånd, hur länge resan pågår och om resan är inrikes eller utrikes. Det är viktigt att notera att traktamentet endast täcker kostnader för mat och logi, och inte andra kostnader som resor eller aktiviteter.

Vilka krav ställs för att kunna få traktamente?

För att kunna få traktamente krävs det att resan görs i tjänsten och att personen inte har möjlighet att bo kvar hemma eller på en permanent arbetsplats. Personer som reser mycket i tjänsten och har en fast arbetstid på annan ort kan också få traktamente under vissa förutsättningar.

Vad är fördelarna med traktamente?

Fördelarna med traktamente är att det ger en skattefri ersättning för personer som reser i tjänsten och behöver täcka sina kostnader för mat och logi. Detta kan göra det lättare och mer ekonomiskt fördelaktigt att utföra arbetet på annan ort eller i andra länder.

Traktamente är en skattefri ersättning som betalas ut till personer som reser i tjänsten och behöver täcka sina kostnader för mat och logi. Traktamente beräknas utifrån ett fastställt schablonbelopp och regleras av Skatteverket. För att kunna få traktamente krävs det att resan görs i tjänsten och att personen inte har möjlighet att bo kvar hemma eller på en permanent arbetsplats. Fördelarna med traktamente är att det ger en skattefri ersättning för personer som reser i tjänsten och kan göra det lättare och mer ekonomiskt fördelaktigt att utföra arbetet på annan ort eller i andra länder.


Frågor och svar om traktamente

Vad är traktamente?

Traktamente är en skattefri ersättning som arbetsgivare betalar till anställda som är på tjänsteresa och behöver täcka kostnader för mat och logi.

Vilka villkor måste vara uppfyllda för att få traktamente?

För att få traktamente måste man vara på tjänsteresa utanför sin ordinarie arbetsplats och vara borta minst 6 timmar eller övernatta på annan ort. Dessutom måste man befinna sig på en plats som inte är sin vanliga arbetsplats.

Hur mycket traktamente kan man få?

Traktamentets storlek varierar beroende på plats och tidsperiod. Det finns statliga schablonbelopp för olika länder och regioner. Detta belopp justeras vanligtvis årligen.

Vilka kostnader täcker traktamentet?

Traktamentet täcker kostnader för måltider och logi, men inte för övriga kostnader som exempelvis resor eller lokalhyra.

Måste man redovisa traktamente på skatten?

Traktamente är skattefritt, men det finns gränser för hur mycket som kan betalas ut. Om traktamentet överskrider dessa gränser måste det redovisas som en förmån på skatten.