Trängselskatt är en avgift som tas ut för att färdas på vissa vägar vid vissa tidpunkter. Syftet med trängselskatt är att minska trafiken i trafikbelastade områden för att förbättra framkomligheten och miljön. I Sverige infördes trängselskatt i Stockholm 2007 och i Göteborg 2013. Alla bilar som är registrerade i vägtrafikregistret och som passerar en betalstation är skyldiga att betala avgiften. Ägaren till bilen är betalningsansvarig och betalningen sköts av Transportstyrelsen.

Trängselskatt

Trängselskatt – en åtgärd för bättre framkomlighet och miljö

Trängselskatt är en avgift som betalas för att köra på vissa vägar vid specifika tidpunkter. Syftet med trängselskatt är att minska trafiken i områden med hög trafikbelastning och förbättra miljön. I Sverige infördes trängselskatt i Stockholm år 2007 och i Göteborg år 2013. Avgiften varierar beroende på tidpunkt och plats.

Vem är skyldig att betala trängselskatt?

Alla bilar som är registrerade i vägtrafikregistret och som någon gång passerar en betalstation är skyldiga att betala avgiften. Ägaren till bilen som finns registrerad i vägtrafikregistret är betalningsansvarig för trängselskatten.

Hur betalas trängselskatt?

Transportstyrelsen registrerar varje månad antalet passeringar för varje bil som passerat betalstationen och skickar sedan en faktura till bilägaren. Betalning måste ske senast sista dagen i samma månad som fakturan skickades ut. Det finns flera betalningsalternativ som till exempel autogiro, betalning på webben eller via app.


Frågor och svar om trängselskatt

Vad är trängselskatt?

Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.

Varför infördes trängselskatt?

Trängselskatten infördes för att förbättra framkomligheten och miljön genom att minska trafiken i trafikbelastade områden.

Vilka fordon är skyldiga att betala trängselskatt?

Samtliga bilar som är registrerade i vägtrafikregistret och som någon gång passerar en betalstation är skyldiga att betala trängselskatt.

Hur betalas trängselskatten?

Transportstyrelsen sammanställer varje månad antalet gånger bilen passerat en betalstation och skickar därefter betalningen vidare till den skattskyldige månaden efter.

Vilket syfte har trängselskatten?

Syftet med trängselskatten är att minska trafiken på vissa vägar vid vissa tidpunkter genom att få flera att avstå från resor, och på så sätt förbättra framkomligheten och miljön.