Uppsägningstid är den tid som en anställning fortsätter efter att en arbetsgivare meddelat att anställningen ska upphöra. Uppsägningstiden regleras i lag och avtal, och kan variera beroende på anställningsform och längd på anställningen. Det är viktigt att känna till uppsägningstiden både som arbetsgivare och som anställd för att undvika eventuella tvister och konflikter vid en uppsägning.

Tiden från uppsägning till anställningens upphörande

Uppsägningstiden är den tidsperiod som sträcker sig från det att en anställning sägs upp, antingen av arbetsgivaren eller arbetstagaren, till det att anställningen faktiskt upphör. Uppsägningstiden är reglerad i svensk arbetslagstiftning, LAS (lagen om anställningsskydd), och kan även regleras i kollektivavtal.

Uppsägningstidens längd

Vanligtvis har en anställd som arbetar tillsvidare en uppsägningstid på minst en månad enligt LAS, men uppsägningstiderna kan variera beroende på kollektivavtal eller anställningstid. En person som varit anställd under ett år har vanligtvis en uppsägningstid på en månad, medan en person som varit anställd i över ett år kan ha en uppsägningstid på upp till tre månader. Provanställningar brukar ha en uppsägningstid på en månad, medan en visstidsanställning eller vikariat oftast saknar uppsägningstid.

Arbetsgivarens och arbetstagarens roll

Uppsägningstiden kan variera beroende på om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren som säger upp anställningen och vilka grunder som ligger bakom uppsägningen. Vid arbetsbrist, där det är företagets ekonomi eller organisation som ligger bakom uppsägningen, är uppsägningstiden oftast längre. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller vanligtvis sist in, först ut-principen enligt LAS. Det finns dock situationer då anställningen kan avslutas med omedelbar verkan, både vid uppsägning från arbetstagaren och arbetsgivaren.


Frågor och svar om uppsägningstid

Vad är uppsägningstid?

Uppsägningstid är den tid som en anställd eller arbetsgivare måste meddela innan anställningsavtalet kan avslutas.

Vilken uppsägningstid gäller för anställda enligt svensk lag?

Uppsägningstiden för anställda enligt svensk lag varierar beroende på anställningens längd. En anställd som arbetat under ett år eller mindre har en månads uppsägningstid. För anställningar som varar längre än ett år gäller längre uppsägningstider, upp till sex månader efter 4 års anställning.

Kan arbetsgivare och anställd komma överens om en kortare eller längre uppsägningstid?

Ja, arbetsgivare och anställd kan komma överens om en kortare eller längre uppsägningstid än vad som anges i lagen, så länge det inte strider mot kollektivavtal eller diskrimineringslagstiftningen.