Valutor – betalningsmedel och handelsvara

En valuta är en typ av betalningsmedel som utfärdas av ett lands regering och accepteras som betalning vid köp av varor och tjänster. Valutor kan också fungera som handelsvara på valutamarknaden, där de köps och säljs mellan banker och valutamäklare.

Vad är valuta?

Olika typer av valutor

Exempel på olika valutor är den svenska kronan, den amerikanska dollarn, den europeiska euron och det brittiska pundet. Privata valutor och digitala valutor som bitcoin har också blivit allt vanligare.

Fast eller rörlig valutakurs

Valutakursen bestämmer priset som en valuta kan växlas mot, och kan vara fast eller rörlig. En fast valutakurs är när två länder genom internationella avtal låser kursen mellan sina valutor. En rörlig valutakurs innebär att valutan styrs av marknadens rörelser, såsom efterfrågan, utbud och landets ekonomi.

Valutor och bokföring

När företag bokför sina transaktioner måste de använda monetärprincipen, vilket innebär att alla belopp ska anges i samma valuta. Tillgångar och skulder i form av pengar ska redovisas till balansdagens kurs, medan andra tillgångar och skulder ska redovisas till anskaffningskursen.

Frågor och svar om valuta

Vad är en valuta?

En valuta är ett betalningsmedel i form av pengar som utfärdas av ett lands regering och som accepteras som ett betalningsmedel.

Vad är skillnaden mellan en fast och rörlig valutakurs?

En fast valutakurs innebär att två länder genom internationella avtal låser kursen mellan sina valutor. En rörlig valuta innebär att valutan styrs efter marknadens rörelser, till exempel tillgången och efterfrågan på valutan, landets utrikeshandel och -politik, den ekonomiska tillväxten och förväntningarna på landets ekonomi.

Vad är valutahandel?

Valutahandel är när en valuta används som en handelsvara och fungerar då på samma sätt som till exempel aktier och obligationer. Det sker oftast mellan banker och valutamäklare.